اصلاح مجرمین در زندان
17 فروردین 1396

روش های اصلاح و تربیت مجرمین در زندان

    چکیده:     زندان به عنوان محلی برای اصلاح و تربیت مددجویان بشمار می­آید و هدف از زندانی کردن مجرمین اصلاح و ارشاد آنان است و تمام سعی و تلاش دستگاه قضایی و نظام زندانبانی فراهم کردن محیطی فرهنگی، هنری، ورزشی و اشتغال­زا برای مجرمین است تا برای فراهم کردن چن ...