* انتخاب شغل حقوقی الزامی است!
دکترمحمد شکیبی نژاد وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25898
معرفی مختصر

سابقه فعالیت حرفه ای: 3 سال

درباره دکترمحمد شکیبی نژاد :

بیش ازبیست سال سنوات قضایی وعلمی
دبیر اول کمیسیون ماده10قضایی-وزارت دادگستری
عضو شوراء سیاست گذاری ژورنالISI,USI,عدالت وسیاست قضایی
عضو موسس و شورا علمی بنیاد علمی نخبگان کشوری
عضو هیات علمی پیوسته پژوهشکده علوم انسانی
عضو هیت شورای سیاست گذاری ژورنال فقه

اطلاعات بیشتر

[[■قابل توجه دوستان ومراجعان گرامی،لطفابادقت شروط کاررابخوانید■]]

تااطلاع ثانوی اینجانب بدلایل موضوعات مدارس عالی علمی وپژوهشی از وکالت درمحاکم دادگستری معذورهستم%

{⊙شماره09364034543 تلگرم و فقط برای ارسال فایل مدارک بصورت است وخارج از خط ارتباط مکالمه است⊙}

مشاوره در زمینه های تخصصی که در رزومه آمده است100هزارتومان حداکثر یکساعت،مقطوع

عنداللزوم پس ازمشاوره واخذ حق المشاوره حق التحریر برای نوشتن اظهارنامه150هزارتومان،مقطوع

عنداللزوم بعداز پرداخت حق المشاوره دادخواست یا شکواییه باتوجه بمدارک جنس نوع و بافت کار و مبلغ خواسته و موضوع تخصصی با توافق کاملا نقد اخذ و حق التحریروحق الزحمه پس از اخذ حق المشاوره بصورت جداگانه اخذ میگردد.

[■نکات مهم■]

۱-((مشاوره ووکالت بالنفس و عمل است و نه نتیجه)) و((*نتیجه اصلی با قلم وکاغذ و علم ووجدان قضایی ریاست محکمه است ونه وکلاء دادگستری*)) و
((*مشاوره ووکالت تضمینی تخلف انتظامی درجه4 است وحتاباعث تیلق یا تنزل یا ابطال پروانه و ابلاغ رسمی قضایی میشود*))

2-فن وهنروکالت ومشاوره مانند صنوف دیگر{● خدمات است و وجوه اخذ شده بازگردانده نخواهد شد ولو با صلح●}

۳-حق داوری بالسویه فی مابین طرفین{{ نسبت به کل مبلغ خواسته 5%از هرطرف اخذ و وفق قانون آیین دادرسی مدنی مواد 454 الی461 ومواد47 الی 104 دقیقا همان است}} که در محاکم قضایی بعنوان((*حکم ودادنامه*)) قلمی واصدار میگردد وقابل استناد درکلیه محاکم دادگستری وقابلیت اجرایی دارد.
((حق داوری بمحض رویت اسناد ومدارک محاسبه و نقدااخذمیگردد))

تلفن : 08632242380 | موبایل : 09187643047
حوزه های تخصصی فعالیت
دعاوی حقوقی,دعاوی ملکی,دعاوی اسناد تجاری,دعاوی مربوط به داوری,دعاوی ناشی از معاملات و قراردادها,دعاوی بین الملل,تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی,جرایم پولی و بانکی,جرایم بیمه ای,قاچاق و مواد مخدر,
امتیاز داتیکان:
0
امتیاز کاربران:
0
عضو جامعه مجازی وکلای داتیکان
  • اسناد و پرونده ها
  • مقالات وکیل
  • مشاوره آنلاین حقوقی

دادخواست اثبات واقعه زوجیت (از طرف زوج)

دادخواست اثبات واقعه زوجیت (از طرف زوجه)

دادخواست تجویز ازدواج مجدد (به لحاظ عدم تمکین)

1: دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج به همراه تقاضای اعسار و تقسیط مهریه

2: دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت اعتیاد زوج)

دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت بیماری زوج)

دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت ضرب و جرح)

دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عدم پرداخت نفقه)

دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت رفتارهای غیر متعارف زوج)

دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عسر و حرج)

دادخواست طلاق توافقی

دادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم رضایت/فقدان قصد)

دادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت زوجه)

دادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم کسب اذن ولی)

دادخواست فسخ نکاح (به دلیل تخلف از شرط صفت)

دادخواست الزام به تمکین و منع اشتغال زوجه

دادخواست الزام به تمکین

1: دادخواست اجازه ازدواج (به دلیل خودداری ولی از دادن اذن)

دادخواست اجازه ازدواج (به دلیل خودداری ولی از دادن اذن)

دادخواست اجازه ازدواج (به دلیل عدم امکان گرفتن اذن از ولی)

دادخواست ثبت واقعه ازدواج

دادخواست ثبت واقعه ازدواج (موقت)

دادخواست ثبت واقعه رجوع

1: دادخواست استرداد جهیزیه (شورای حل اختلاف)

2: دادخواست استرداد جهیزیه (شورای حل اختلاف)

1: دادخواست لغو حضانت (به دلیل سوءاستفاده از طفل)

2: دادخواست لغو حضانت (به دلیل فساد اخلاقی)

3: دادخواست لغو حضانت (به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی)

4: دادخواست لغو حضانت (به دلیل بیماری روانی)

5: دادخواست لغو حضانت (به دلیل ضرب و جرح)

6: دادخواست لغو حضانت (به دلیل عدم صلاحیت)

دادخواست حضانت

دادخواست تحویل فرزند و حضانت

دادخواست ملاقات فرزند

دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر ملاقات با فرزند

1: دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته

2: دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته

دادخواست الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

1: دادخواست مطالبه نفقه و تامین خواسته

2: دادخواست مطالبه نفقه و تامین خواسته

3: دادخواست مطالبه نفقه و تامین خواسته

پرونده صدور گواهی انحصار وراثت

شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی

شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی به وسیله چند نفر

شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

شکواییه از کارافتادن اعضا ناشی از حوادث رانندگی

شکواییه جنایت بر میت

1: شکواییه آدم ربایی

2: شکواییه آدم ربایی

شکواییه شروع به آدم ربایی

شکواییه سقط جنین توسط شوهر

شکواییه سقط جنین توسط دیگری

شکواییه راهنمایی و دلالت به سقط جنین

شکواییه سقط جنین توسط طبیب (پزشک) یا داروفروش

شکواییه شروع به اسید پاشی

شکواییه اسید پاشی

شکواییه شروع به قتل

شکواییه قتل عمد

شکواییه قتل عمد نسبت به شخص بیمار

شکواییه قتل غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی

شکواییه افترا توسط شوهر

شکواییه افترا و هتک حرمت

شکواییه افترا نسبت به طرح اتهام در دادسرا

شکواییه توهین و فحاشی

شکواییه توهین و فحاشی توسط شوهر

شکواییه توهین به امام خمینی/رهبری

شکواییه توهین به مقدسات و انبیا عظام و ائمه اطهار

شکواییه ورود به عنف و هتک حرمت منازل شخصی

شکواییه ورود به عنف و هتک حرمت منزل توسط داماد

شکواییه قرار دادن آلات جرم برای متهم جلوه دادن دیگری

شکواییه نشر اکاذیب توسط شوهر

شکواییه نشر اکاذیب علیه دیگری

شکواییه نشر اکاذیب علیه متصدیان امور مهم مملکتی

شکواییه هجو

شکواییه قذف

شکواییه قذف توسط شوهر

اظهارنامه مطالبه حق الوکاله وکیل

اظهارنامه اخطار قانوني در اعلام عزل از وكالت

اظهارنامه قانوني در اعلام عزل از وكالت به دلیل تجاوز وکیل از اختیارات

اظهارنامه اطلاع به اداره ثبت از عدم حضور فروشنده در دفترخانه

اظهارنامه برای زوجه جهت تمکین

اظهارنامه مطالبه نفقه

اظهارنامه مطالبه مهریه

اظهارنامه استرداد جهیزیه

اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک

اظهارنامه حق حضانت و سرپرستی

اظهارنامه استرداد هدایای نامزدی

اظهارنامه خلع يد و اجرت المثل دوران تصرف

اظهارنامه خلع ید و قلع و قمع بنا با اجرت المثل زمان تصرف

اظهارنامه اعلام فسخ معامله به دلیل غبن فاحش

اظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش (آپارتمان)

اظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ خیار عیب

اظهارنامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر

اظهارنامه اعلام فسخ معامله حیوان

اظهارنامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب

اظهارنامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديه

اظهارنامه مطالبه وجه چك حقوقي متعلق به شركت

اظهارنامه مطالبه دین

اظهارنامه مطالبه ثمن معامله

اظهارنامه مطالبه اجرت و حق‌العمل

اظهارنامه رجوع از هبه

اظهارنامه دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال

اظهارنامه دعوت به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال و کسر بهای پارکینگ

اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

اظهارنامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني

اظهارنامه تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه التزام

اظهارنامه انجام تعهد قراردادی ساخت بنا و انتقال آن

اظهارنامه به بایع جهت تحویل و تسلیم مبیع

اظهارنامه فک رهن

شکواییه سرقت حدی

شکواییه سرقت مشدده

شکواییه سرقت با آزار و اذیت و وقوع جرح

شکواییه شروع به سرقت

شکواییه کیف زنی

شکواییه سرقت از ماشین

شکواییه خیانت در امانت وکیل

شکواییه خیانت در امانت مستاجر

شکواییه خیانت در امانت رهن

شکواییه خیانت در امانت سفید مهر/امضاء

شکواییه خیانت در امانت دوربین

شکواییه خیانت در امانت اموال توسط امانت فروش

شکواییه کلاهبرداری با شرکت یا موسسه موهوم

شکواییه کلاهبرداری از راه تقلب به داشتن اموال و اختیارات واهی

شکواییه کلاهبرداری از طریق امیدواری به امور غیر واقع

شکواییه کلاهبرداری از طریق ترساندن از حوادث غیر واقع

شکواییه کلاهبرداری از طریق اختیار نام مجعول

شکواییه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه

شکواییه شروع به کلاهبرداری

شکواییه رباخواری

شکواییه انتقال مال به قصد فرار از دین

شکواییه چک بلامحل

شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل خارج کردن وجه از حساب

شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده

شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل عدم مطابقت امضاء

شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل مسدود بودن حساب

شکواییه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

شکواییه تصرف عدوانی

شکواییه ممانعت از حق

شکواییه مزاحمت از حق

1: دادخواست مطالبه وجه برات و تامین خواسته

2: دادخواست مطالبه وجه برات و تامین خواسته

دادخواست مطالبه وجه چک از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی و تامین خواسته

دادخواست مطالبه وجه چک از مدیر شرکت و تامین خواسته

دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته

دادخواست مطالبه وجه چک بصورت تضامنی و تامین خواسته

دادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس و تامین خواسته

دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و تامین خواسته

دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده پس از طرح شکایت کیفری و تامین خواسته

دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دادخواست مطالبه وجه چک به نحو تضامنی از صادر کننده و ظهرنویس با قرار تامین خواسته و خسارت تاخیر تادیه

دادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته

دادخواست مطالبه وجه سفته از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته

دادخواست مطالبه وجه سفته و تامین خواسته

دادخواست مطالبه وجه سفته با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با خسارت تاخیر تادیه و قرار تامین خواسته

دادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با قرار تامین خواسته

دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

1: دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه با فرض باکره بودن زوجه

2: دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

دادخواست اعسار از پرداخت نفقه با فرض باکره بودن زوجه

دادخواست اعسار از پرداخت نفقه با فرض طلاق زوج

دادخواست اعسار از پرداخت نفقه

دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

پرونده صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ...

پرونده تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر الزام خوانده به رفع كامل ممانعت از بازديد كارشناسان شهرداري جهت انجام كامل آزمايش خاك و مک

پرونده مطالبه مبلغ 450000000 به انضمام خسارات دادرسي تا زمان اجراي حكم

پرونده صدور حکم کفالت

پرونده 1-صدور حکم بر اثبات مالکیت موکل نسبت به ... دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان 2- الزام خواندگان به تحویل مبیع

پرونده تقاضای ابطال راي هيات حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت

پرونده تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه پیکان

پرونده درخواست فروش ملک و تقسيم وجوه حاصل از فروش به قدرالسهم شركاء

پرونده مطالبه مبلغ 21614300000ريال از مبلغ قرارداد فيمابين با احتساب كليه خسارات

پرونده الزام خواندگان به 1- فک رهن 2-اخذ مفاصا حساب و پایان کار شهرداری 3- تفکیک ثبتی مورد معامله

پرونده مطالبه وجه چك

پرونده صدور حكم بر خلع يد از يك دستگاه آپارتمان

پرونده تقاضاي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف

پرونده فسخ اجاره و مطالبه اجور معوقه

پرونده تنفيذ هبه نامه

پرونده درخواست اجراي راي داور مرضي الطرفين به منظور صدور اسناد مالكيت مستقل

پرونده پرداخت بهاي پلاك ثبتي

پرونده تنفیذ مبایعه نامه

پرونده الزام به تسليم مبيع

پرونده صدور چك بلامحل

پرونده ايراد صدمه بدني غير عمدي

پرونده جعل، استفاده از سند مجعول

پرونده سرقت اموال

پرونده تهدید و توهین

پرونده ضرب و جرح عمدی

پرونده سرقت مستوجب تعزير 2- عبور از مرزهاي ايران بدون داشتن اسناد و جواز لازم

پرونده ترک انفاق

پرونده توهین از طریق فحاشی به مامور دولت در حین انجام وظیفه

پرونده قتل غیر عمدی ناشی از حوادث کار

پرونده 1- اتلاف 2- شرب خمر

پرونده خیانت در امانت

پرونده بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار

پرونده 1-توهین 2- تهدید 3- اخلال در نظم و آسایش عمومی 4- ضرب و جرح عمدی

پرونده تخریب

پرونده توهین (اجرای حکم)

پرونده ایراد صدمه بدنی عمدی (اجرای حکم)

پرونده جعل كارت پايان خدمت (اجرای حکم)

1: پرونده کلاهبرداری (اجرای حکم)

پرونده اخلال در نظم و آسایش عمومی و تمرد و مقاومت در برابر مأمورین انتظامی در حین انجام وظیفه (اجرای حکم)

پرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

پرونده انتقال مال غیر و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی (اجرای حکم)

پرونده خیانت در امانت (اجرای حکم)

پرونده ايراد صدمه بدني غيرعمدي (اجرای حکم)

2: پرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

پرونده توهین و تخریب (اجرای حکم)

پرونده سرقت (ربودن مال غير). (اجرای حکم)

پرونده تخریب و توهین (اجرای حکم)

پرونده تخریب (اجرای حکم)

2: پرونده کلاهبرداری (اجرای حکم)

پرونده الزام به اخذ پایان کار و انتقال سند رسمی (اجرای حکم)

1: پرونده پرداخت وجه (اجرای حکم)

2: پرونده پرداخت وجه (اجرای حکم)

پرونده تحویل مبیع (اجرای حکم)

پرونده پرداخت وجه و خسارات دادرسی (اجرای حکم)

پرونده الزام به رفع منشاء ورود نم و رطوبت و پرداخت خسارات (اجرای حکم)

پرونده پرداخت وجه به محكوم له (اجرای حکم)

پرونده اجراي راي هيات تشخيص اداره كار(اجرای حکم)

پرونده تخلیه (اجرای حکم)

1: پرونده اخذ پایان کار و تهیه صورت مجلس تفکیکی و انتقال سند (اجرای حکم)

2: پرونده اخذ پایان کار و تهیه صورت مجلس تفکیکی و انتقال سند(اجرای حکم)

پرونده اجرای رای هیات حل اختلاف کار و کارگری(اجرای حکم)

پرونده اعلام بطلان قرارداد و مطالبه وجه و خسارات (اجرای حکم)

پرونده مطالبه وجه چک و خسارات (اجرای حکم)

پرونده اجرای مفاد دادنامه صادره از هیات تشخیص اداره کار(اجرای حکم)

پرونده طلاق توافقی (اجرای حکم)

2: قرارداد نمایندگی فروش

پرونده مطالبه مهریه

پرونده درخواست ملاقات فرزند

پرونده مطالبه نفقه

پرونده طلاق توافقی

پرونده ابطال رجوع و ثبت واقعه طلاق

پرونده اجرای حکم طلاق صادره از محاکم خارجی (اجرای حکم)

پرونده جلوگیری از اشتغال زوجه

پرونده طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش)

پرونده اثبات رابطه زوجیت

4: پرونده ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

پرونده سرقت تعزیری

پرونده مشارکت در دائر کردن مرکز فساد

پرونده خرید مشروبات الکلی

پرونده ایراد ضرب عمدی نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه 2-توهین 3 - مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر

پرونده مرگ مشکوک به قتل

پرونده فروش مال غیر

پرونده تصرف عدوانی و ایراد صدمه بدنی عمدی (تجدید نظر)

پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (تجدیدنظر)

پرونده ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق (تجدیدنظر)

پرونده سرقت مستوجب تعزیر (تجدید نظر)

پرونده شرب خمر، ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید (تجدید نظر)

پرونده عدم رعایت نظامات کار منتهی به فوت

پرونده صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک

پرونده 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین (تجدیدنظر)

1: پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

پرونده ایراد ضرب و جرح (تجدید نظر)

2: پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (تجدید نظر)

3: پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

دادخواست 1_ مهر و موم ترکه 2_ تحریر ترکه 3_ تقسیم ترکه (شورای حل اختلاف)

دادخواست مهر و موم، تحریر و تقسیم ترکه پس از مراجعه به وراث (شورای حل اختلاف)

دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با موصی له (شورای حل اختلاف)

دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با طلبکار دارای حکم (شورای حل اختلاف)

دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با طلبکار دارای سند رسمی (شورای حل اختلاف)

دادخواست رفع مهرو موم ترکه به دلیل توافق با وراث (شورای حل اختلاف)

دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت با نشر آگهی (شورای حل اختلاف)

دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت بدون نشر آگهی (شورای حل اختلاف)

دادخواست مهر و موم ترکه از طرف طلبکار با حکم قطعی (شورای حل اختلاف)

دادخواست مهر و موم ترکه از طرف طلبکار با سند رسمی (شورای حل اختلاف)

دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه توسط موصی له (شورای حل اختلاف)

دادخواست مهر و موم ترکه توسط وراث (شورای حل اختلاف)

دادخواست صدور حکم رشد دختر

دادخواست صدور حکم رشد پسر

دادخواست تغییر نام کوچک به دلیل مغایرت با عرف و فرهنگ غالب

دادخواست تغییر نام کوچک

دادخواست تغییر نام کوچک به دلیل اختلافات در انتخاب نام

دادخواست تامین دلیل متصرف عدوانی (شورای حل اختلاف)

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با تامین خواسته

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بدون ذکر در مبایعه نامه

دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با رعایت حقوق مرتهن

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو و تحویل آن

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از مورد معامله

دادخواست الزام مرتهن به فک رهن

دادخواست الزام خوانده به فک رهن ملک در رهن بانک

دادخواست صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده

دادخواست خلع ید خوانده با دستور موقت

دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا

1: دادخواست خلع ید، قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل

2: دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا با مطالبه اجرت المثل

دادخواست الزام خوانده انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن شماره...........

دادخواست الزام خوانده انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با دستور موقت

دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله با صدور دستور موقت

دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله با قرار تامین خواسته

دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

دادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه با مستندات و مدارک و قرار تامین خواسته

دادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه سند عادی با قرار تامین خواسته

دادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه در قبال انجام تعهد و قرار تامین

دادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه ثمن با صدور قرار تامین خواسته

دادخواست الزام خوانده به پرداخت ثمن خودرو با قرار تامین خواسته

دادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه با قرار تامین خواسته

دادخواست الزام خوانده به ایفاء تعهد

دادخواست الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر پرداخت وجه

دادخواست الزام خوانده به انجام تعهد (ساخت بنا)

دادخواست الزام خوانده به انجام تعهد

دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار تبعض صفقه

دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار حیوان

دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار عیب

دادخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد با اعمال خیار مجلس

دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار غبن

دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ تخلف از شرط صفت

دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار شرط

دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ شرط فاسخ

دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله فضولی

دادخواست مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از تجاوز وکیل از اختیارات

دادخواست مطالبه خسارات و ضرر و زیان از طرف وکیل به خاطر عزل

دادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل فقدان قصد موکل

دادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل عدم اهلیت وکیل

دادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل حجر موکل

دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع

دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مورد اجاره

دادخواست مطالبه اجور معوق و تخلیه مورد اجاره به علت انقضاء مدت

دادخواست مطالبه اجور معوق

دادخواست مطالبه هزینه های مشترک شامل آب و برق... از طرف ساکنین (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه وجه هزینه های مشترک شامل آب و برق و... از طرف مالکین (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده (موضوع معامله مستحق للغیر)

دادخواست الزام موجر به تحویل مورد اجاره

دادخواست الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توافق شفاهی

دادخواست الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره

دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره

دادخواست تعیین اجاره بها و تنظیم سند رسمی اجاره و مطالبه اجرت المثل زمان تصرف

دادخواست الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی

دادخواست انتقال منافع عین مستاجره

دادخواست تامین دلیل تخلیه به علت انقضا مدت از طرف مستاجر (شورای حل اختلاف)

دادخواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (شورای حل اختلاف)

دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به دلیل انتقال عین مستاجره به غیر (شورای حل اختلاف)

دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به دلیل تغییر شغل معین شده (شورای حل اختلاف)

دادخواست تامین دلیل به علت تعدی و تفریط مورد اجاره (شورای حل اختلاف)

دادخواست تامین دلیل وجود رابطه استیجاری (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه به دلیل احتیاج شخص به مسکن (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه به دلیل انتقال به غیر در خلال مدت اجاره (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه به دلیل انتقال به غیر پس از اتمام مدت اجاره (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه به دلیل انقضا مدت و مطالبه اجور معوق (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به دلیل تاخیر پرداخت اجاره بها (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه به دلیل تبدیل به محل فساد (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه به دلیل تعدی و تفریط (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه به منظور تجدید بنا (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه به منظور نوسازی (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه به دلیل انقضا مدت (شورای حل اختلاف)

دادخواست تعدیل و افزایش اجاره بها بر مبنای نظر کارشناس (شورای حل اختلاف)

دادخوست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مورد اجاره

دادخواست مطالبه اجور معوق (شورای حل اختلاف)

دادخواست فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره به دلیل انتقال عین مستاجره

دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تخلف از وصف

دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عیب حادث شده

دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تخلف از شروط قراردادی

دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تغییر شغل

دادخواست تعدیل اجاره بها (شورای حل اختلاف)

شکواییه فروش مسکوکات تقلبی (طلا)

شکواییه تهیه و ترویج سکه تقلبی

شکواییه مخدوش کردن سکه طلا یا نقره

شکواییه جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول

شکواییه جعل دستخط، مهر و امضاء رئیس قوه قضاییه

شکوائیه جعل چک صادره از بانک و استفاده از آن

شکواییه استفاده از اسکناس جعلی

شکواییه جعل امضاء و استفاده از آن

شکواییه صدور تصدیق نامه بر خلاف واقع توسط پزشک

شکواییه صدور تصدیق نامه بر خلاف واقع توسط پزشک با اخذ وجه

شکواییه صدور گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری

شکواییه شکستن پلمپ توسط مستحفظ

شکواییه شکستن مهر یا پلمپ با عنف

شکواییه شکستن مهر و پلمپ

شکواییه خرید اموال تاریخی و فرهنگی مسروقه

شکواییه تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکواییه سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

نمونه شکواییه خرابی آثار تاریخی با عملیاتی بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی

شکواییه قاچاق یا خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور

شکواییه حفاری به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی

شکواییه خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاری غیر مجاز

شکواییه تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی

شکواییه مرمت و تعمیر، تغییر، تجدید ابنیه تاریخی -فرهنگی بدون مجوز

شکواییه تغییر نحوه استفاده ابنیه، اماکن تاریخی-فرهنگی- مذهبی بدون مجوز

شکواییه اخذ رشوه توسط داور

شکواییه اخذ رشوه توسط کارشناس رسمی دادگستری

شکواییه اخذ رشوه توسط ممیز

شکواییه اخذ رشوه توسط قاضی

شکواییه رشوه دادن به مامور دولت

شکواییه اخذ رشوه توسط مستخدم یا مامور دولت

شکواییه اخذ رشوه توسط مدیر عامل

شکواییه شروع به ارتشاء

شکواییه اختلاس توام با جعل

شکواییه اختلاس با تصاحب در اموال شهرداری

شکواییه اتلاف عمدی اموال دولتی توسط کارکنان دولت

شکواییه ازدواج دائم بدون ثبت در دفاتر اسناد

شکواییه عدم ثبت واقعه رجوع

شکواییه ازدواج با نابالغ بدون اذن ولی

شکواییه ترک انفاق

شکواییه انکار بی اساس رابطه زوجیت

شکواییه منع ملاقات طفل با اشخاص ذینفع توسط حاضن

شکواییه گواهی خلاف واقع پزشک در مورد اعتیاد

شکواییه به عقد دیگری درآوردن زن شوهردار توسط عاقد با علم

شکواییه به عقد دیگری درآوردن زن عده دار توسط عاقد با علم

شکواییه ازدواج زن شوهردار با دیگری بدون مواقعه

شکواییه ازدواج زن عده دار با دیگری بدون مواقعه

شکواییه فریب در ازدواج

شکواییه اتیان سوگند دروغ در دعوای حقوقی

شکواییه اتیان سوگند دروغ در دعوای کیفری

شکواییه شهادت دروغ در دادگاه

شکواییه شهادت دروغ برای تحصیل تصدیق وراثت

شکواییه احراق خودروی دیگری

شکواییه احراق محل سکونت دیگری

شکواییه احراق محصول دیگری

شکواییه تخریب تاکستان

شکواییه تخریب مال غیر منقول دیگری باغ و تاکستان

شکواییه چراندن محصول دیگری

شکواییه تلف یا مسموم کردن حیوان حلال گوشت دیگری

شکواییه شکار و کشتن حیوانات حفاظت شده بدون مجوز

شکواییه شکار حیوان وحشی حفاظت شده

شکواییه خشک کردن محصول دیگری

شکواییه افشاء مراسلات اشخاص توسط مامور پست

شکواییه افشاء مکالمات تلفنی توسط مامور مخابرات

شکواییه بازکردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

شکواییه معدوم کردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

شکواییه توقیف کردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

دادخواست مطالبه وجه برات از شخص حقوقی به صورت تضامنی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه وجه برات با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه وجه چک از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده_موضوع معامله مستحق للغیر(شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه نفقه معوقه ایام زوجیت با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه نفقه با قرار تامین خواسته و جلب نظر کارشناس (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه وجه در قبال انجام تعهد (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه وجه سند عادی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه وجه با مستندات و مدارک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله با قرار تامین خواسته خودرو (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع (شورای حل اختلاف)

دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی (شورای حل اختلاف)

قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاري

قرارداد اجاره مسکونی

قرارداد انتقال سرقفلی

قرارداد بیع قطعی ملک

قرارداد پیش فروش خودرو

قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه

قرارداد وقف

قرارداد وکالت کاری در امور تجاری

قرارداد پیمان مدیریت برای اجرای امور ساختمان

قرارداد اجاره اماکن ورزشی

قرارداد اجاره انبار برای شرکت ها

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

قرارداد اجاره به شرط تملیک غیرمنقول

قرارداد اجاره به شرط تملیک منقول

قرارداد اجاره پارکینگ

قرارداد استفاده از حق ارتفاق

قرارداد اعاده مالکیت

قرارداد اعطای نمایندگی

قرارداد انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ناشی از اجرای حکم دادگاه

قرارداد انجام خدمات

قرارداد برقراری حق انتفاع

قرارداد بیع شرطی

قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی

قرارداد بیع قطعی یک باب واحد مسکونی و یک باب مغازه

قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

قرارداد پذیرش کارت های بانکی عضو شتاب

قرارداد پیش فروش ملک

قرارداد پیمانکاری تأمین نیروی انسانی

قرارداد تأسیس و راه اندازی غرفه در نمایشگاه مجازی کتاب

قرارداد تبدیل تعهد

قرارداد تبدیل رهن

قرارداد ترخیص کالا

قرارداد جعاله اعطایی

قرارداد جعاله جهت گشایش اعتبار اسنادی

قرارداد جعاله

قرارداد جهت رنگ آمیزی ساختمان

قرارداد چاپ و نشر

قرارداد حق ارتفاق

قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی

قرارداد حق انتفاع سکنی عمری

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته

قرارداد خرید کالا

قرارداد رهن

قرارداد ساخت و مشارکت «آپارتمان»

قرارداد سلف «پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی»

قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

قرارداد صلح حقوق

قرارداد صلح قطعی

قرارداد ضمان

قرارداد عاریه

قرارداد فروش اقساطی اراضی ملی و موات

قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی

قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، تأسیسات و ابزار کار

قرارداد فروش اقساطی «کالای مصرفی بادوام ساخت داخل (خودرو)»

قرارداد فروش خودرو

قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

قرارداد (قولنامه) انتقال ملک

1: قرارداد کار موقت

قرارداد کار

قرارداد مزارعه

قرارداد مساقات

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

قرارداد مشارکت مدنی صادرات

قرارداد مشارکت مدنی واردات، خدمات بازرگانی داخلی و تولیدی

قرارداد مشاوره حقوقی

قرارداد مشاوره و نظارت

قرارداد مضاربه اشخاص حقیقی

قرارداد معاوضه

قرارداد نصب و راه اندازی خط تفکیک زباله و پسماند شهری

1: قرارداد نمایندگی فروش

قرارداد ودیعه

قرارداد وقف عام

قرارداد وکالت دادگستری

قرارداد وکالت در طلاق

قرارداد وکالت در فروش یا مصالحه قطعیه اتومبیل

قرارداد وکالت اداری

قرارداد (وکالتنامه) فروش یا صلح قطعی ملک

مبایعه نامه انتقال یک دستگاه آپارتمان/ یک باب منزل

قرارداد مشارکت در ساخت

شکوائیه مساعدت جهت فرار متهم به اعدام

شکواییه مخفی کردن متهم

شکواییه فرار زندانی از حبس

شکواییه غصب عناوین دولتی با جعل مدرک

شکواییه استفاده بدون مجوز از لباس رسمی نظامی و انتظامی

شکواییه سلب آزادی توسط نیروهای بسیج و ضرب و جرح توسط آنها

شکواییه بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین

شکواییه بازداشت غیر قانونی توسط مقام قضایی

شکواییه عدم استماع شکایت شخص محبوس غیرقانونی

شکواییه جلوگیری از اجرای حکم قضایی توسط شهرداری

شکواییه آزار متهم جهت گرفتن اقرار توسط ضابطین دادگستری

شکواییه ورود به منزل غیر بدون مجوز توسط ضابطین دادگستری

شکواییه سوء استفاده مامور دولتی از شغل خود جهت خرید مال دیگری

شکواییه استفاده غیر مجاز اموال شهرداری

شکواییه تحصیل منفعت با تدلیس در معاملات دولتی

شکواییه دریافت وجه زیاده بر مقررات قانونی توسط مأمور شهرداری

شکواییه منظور کردن اجرت مستخدم یا اجیر به حساب دولت

شکواییه منظور نمودن نفع شخصی در معاملات دولتی

شکواییه اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه

شکواییه عدم تحویل شناسنامه المثنی پس از پیدا کردن شناسنامه اصلی

شکواییه استفاده از شناسنامه دیگری

شکواییه تهدید با چاقو

شکواییه اخاذی و تظاهر به قدرت نمایی

شکواییه تهدید به قتل با چاقو

شکواییه تهدید به قتل توسط شوهر

شکواییه اخذ سند با تهدید و عنف

شکواییه نزاع دسته جمعی منتهی به قتل

شکواییه اخلال در کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال

شکواییه مزاحمت تلفنی

شکواییه مزاحمت برای بانوان در معابر

شکواییه مزاحمت به بهانه خواستگاری

شکواییه امتناع از دادن طفل به ذیحق

شکواییه رها کردن طفل در محل دارای سکنه

شکواییه افشای اسرار توسط پزشک بر خلاف قانون

شکواییه افشای اسرار توسط کارگزاران بورس

شکواییه برداشت مبلغ بیش از مقدار مشخص شده به عنوان حق بیمه توسط کارفرما

شکواییه استفاده از مزایای تأمین اجتماعی با اسناد خلاف واقع

شکواییه عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

شکواییه عدم انجام آزمایش دستگاهها قبل از بهره برداری

شکواییه تغییر غیر قانونی کاربری باغ

شکواییه قطع اشجار بدون مجوز قانونی

شکواییه آلوده کردن رودخانه با مواد مسموم کننده

شکواییه شکار بدون مجوز حیوانات وحشی حفاظت شده

شکواییه خرابکاری در تأسیسات برق

شکواییه احراق کارخانه دیگری

شکواییه احراق خودروی متعلق به دیگری

شکواییه تغییر در شماره موتور خودرو

شکواییه اوراق کردن وسیله نقلیه موتوری بدون مجوز

شکواییه تغییر عمدی دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه و استفاده از آن

شکواییه نرساندن عمدی کالا از سوی متصدی حمل ونقل

شکواییه معامله کالاهای به مقصد نرسیده توسط مسئول حمل و نقل

شکواییه بی احتیاطی در رانندگی و ورود صدمه بدنی

شکواییه اعلام افلاس برای فرار از دین توسط مستدعی ثبت

شکواییه پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

شکواییه قراردادن کلاشی به عنوان پیشه

شکواییه سوء استفاده از طفل برای تکدی‌گری

شکواییه استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی

شکواییه مصرف مسکرات

شکواییه تهیه و ساخت مشروبات الکلی

شکواییه قماربازی

شکواییه دایر کردن قمارخانه

فرم استشهادیه انحصار وراثت

فرم اعسار از پرداخت محکوم به

فرم استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

شکواییه زنا غیرمحصن

شکواییه زنا با محارم نسبی

شکواییه زنا محصنه

شکواییه لواط به عنف

شکواییه تفخیذ فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان

شکواییه مساحقه

شکواییه قوادی

شکواییه قوادی برای نابالغ

فرم دادخواست بدوی

شکواییه دایر کردن مرکز فساد و فحشا

شکواییه تحصیل مال از کرایه فیلم مستهجن

پرونده مزاحمت تلفنی و تهدید

پرونده شرب خمر و ایراد خسارت مالی

پرونده سرقت تعزیری (در صلاحیت دادگاه اطفال)

پرونده تخریب و توهین

پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

فرم اظهارنامه

پرونده الزام به انجام تعهد

پرونده اصلاح شناسنامه

پرونده اعسار از پرداخت محکوم‌ به

پرونده الزام خوانده به تحویل سند مورد معامله چهارساعت آب و دو قطعه زمین

پرونده مطالبه طلب

پرونده مطالبه خسارت

پرونده نصب قیم

پرونده اثبات مالکیت

1: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

پرونده تقسیم ماترک

پرونده اثبات سیادت و افزودن کلمه سید به اول نام

پرونده رفع اثر از مال توقیفی غیرمنقول

1: پرونده استرداد مال منقول

پرونده الزام به تخلیه مغازه (تجدیدنظر)

دادخواست رفع تصرف عدوانی (خلع ید) و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

پرونده تامین خواسته فوری

پرونده رفع تصرف عدوانی

پرونده اصلاح سند (اعاده دادرسی)

پرونده تنفیذ وصیت‌نامه

پرونده افراز ملک بدون اختلاف در مالکیت

پرونده اصلاح گواهی حصر وراثت

پرونده استرداد جهیزیه (اجرای احکام)

فرم اخطاریه

پرونده الزام به تنظیم سند خودرو (اجرای احکام)

پرونده تنفیذ مبایعه‌ نامه (اجرای احکام)

پرونده مطالبه نفقه (اجرای احکام)

پرونده مطالبه طلب بابت یک فقره سفته (شورای حل اختلاف)

پرونده تامین خواسته (اجرای احکام)

پرونده مطالبه مهریه (اجرای احکام)

پرونده الزام به تحویل زمین (شورای حل اختلاف)

پرونده مطالبه سهم الارث (اجرای احکام)

پرونده رفع تصرف عدوانی (اجرای احکام)

پرونده مطالبه خسارت (اجرای احکام)

پرونده اثبات مالکیت (اجرای احکام)

پرونده تقسیم منزل (اجرای احکام)

پرونده ابطال معامله (اجرای احکام)

1: پرونده خلع ید (اجرای احکام)

پرونده افترا

1: پرونده ضرب و جرح عمدی

پرونده اهمال در نگهداری حیوانات

پرونده نگهداری تجهیزات ماهواره

پرونده مزاحمت بانوان و اطفال در معابر یا اماکن عمومی

پرونده پرورش غیرمجاز کبوتر و کبوترپرانی

پرونده قماربازی

1: پرونده ترک انفاق

پرونده تهدید به آتش زدن اموال منقول متعلق به غیر و تهدید به قتل و فحاشی

پرونده خرید و نگهداری مواد محترقه

پرونده تمرد نسبت به مامورین دولتی

پرونده استفاده از سند مجعول و جعل

پرونده قصور پزشکی

پرونده زنای غیر محصنه و رابطه نامشروع

پرونده اعتیاد و نگهداری مواد مخدر

پرونده 1- خرید و نگهداری مشروبات الکلی 2-ساخت مشروبات الکلی 3- قاچاق مشروبات الکلی

لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده تصرف عدوانی

لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده کلاهبرداری

لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده تهدید به قتل

لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده خیانت در امانت

لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی الزام به فروش سرقفلی

لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده تهدید به قتل

لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده ضرب و جرح عمدی

لایحه دفاعیه تامین خواسته در پرونده مطالبه مهریه

لایحه دفاعیه تحریر ترکه

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده حق‌ الکفاله

لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه خسارت

لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت ملک

قرارداد اقاله ملک

لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده سرقت

1: لایحه دفاعیه در پرونده بازگشت به کار

لایحه دفاعیه طلاق

لایحه رفع نقص

لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه وجه

لایحه دفاعیه در پرونده انتقال سهام

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده الزام به تمکین

لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده سرقت

لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی برآورد اجرت‌المثل

لایحه دفاعیه فرجامخواهی در پرونده ابطال معامله

لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه چک

لایحه دفاعیه پاسخ تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه نفقه

2: لایحه دفاعیه در پرونده بازگشت به کار

لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه دین

لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت

لایحه اعتراض به رای در پرونده تخلفات بورسی

لایحه دفاعیه در پرونده فسخ قرارداد

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده کلاهبرداری

لایحه دفاعیه اعلام فسخ قرارداد ملک

1: لایحه دفاعیه مطالبه خسارت

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی پرونده معاونت در اخذ گذرنامه و تحویل شناسنامه به دیگری

لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع

لایحه دفاعیه پاسخ به واخواهی در پرونده مطالبه وجه التزام

لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت سهام

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده تخریب و تهدید

لایحه اعتراض به رای هیئت مرکزی گزینش قوه قضائیه

لایحه دفاعیه در پرونده اثبات انتقال سهام

1: لایحه دفاعیه در پرونده انتقال سهام

1: لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه وجه

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده اعسار از پرداخت مهریه

لایحه افزایش خواسته

لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده کلاهبرداری

لایحه دفاعیه الزام به فروش سرقفلی

1: لایحه دفاعیه طلاق

لایحه دفاعیه تقسیم ترکه ارامنه

لایحه برآورد اجرت المثل به هیئت کارشناسی

لایحه دفاعیه الزام به فروش سرقفلی مشاع

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده انتقال سهام

دادخواست تامین خواسته چک

درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری

درخواست دستور موقت در پرونده بورس

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

درخواست تبدیل مجازات

شکواییه 1-شهادت کذب 2-سو استفاده از موقعیت شغلی

دادخواست اعتراض ثالث به مصادره خودرو

دادخواست جلب ثالث در پرونده استرداد سند تجاری

درخواست استرداد دعوا

درخواست صدور قرار تامین محکوم به

درخواست صدور قرار قبولی و اجرای حکم دادگاه‌های خارجی

درخواست توقیف طلب نزد شخص ثالث

معرفی اموال محکوم‌علیه جهت توقیف به اجرای احکام دادگاه

1: درخواست صدور اجرائیه

2: درخواست صدور اجرائیه

دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت (شورای حل اختلاف)

قرارداد پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنا

قرارداد پروژه ساخت‌ و ساز، کارهای اصلی، فرعی، احتمالی با دوره تضمین معین

قرارداد پیمان

قرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی، اداری

قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله کشی)

قرارداد اجرای داربست

قرارداد اجرای سقف کاذب

قرارداد اجرای عملیات سفت‌ کاری

قرارداد پکیج

قرارداد عملیات ساخت، مونتاژ و جوشکاری

قرارداد اجرای اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک

قرارداد عملیات قالب‌ بندی با استفاده از قالب‌ فلزی

قرارداد اجرای عملیات شبکه‎ های گاز

قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی (نصب و راه‌ اندازی موتورخانه مرکزی و تهویه مطبوع)

قرارداد اجرای سقف کاذب و رابیتس

قرارداد محوطه‌ سازی

قرارداد عملیات نقاشی ساختمان

قرارداد اجرای عملیات سنگ‌ کاری

قرارداد اجرای عملیات سیمان‌ کاری

قرارداد اجرای کاشی‌ کاری و سرامیک‌ کاری

قرارداد اجرای عملیات گچ‌ کاری

قرارداد پیمانکاری خدمات مدیریت طرح مقاوم‌ سازی

درخواست جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل

دادخواست تقابل ابطال وکالتنامه

شکواییه 1- افترا 2- نشر اکاذیب

پرونده 1-کلاهبرداری 2-ولگردی 3- اعتیاد

قرارداد پیمانکاری خدمات مهندسی

قرارداد انجام خدمات کارشناسی

قرارداد خدمات بازرسی جوش

قرارداد پیمانکاری پروژه ساخت

قرارداد پیمانکاری تدوین استاندارد ملی

قرارداد پیمانکاری نظافت

قرارداد طراحی و محاسبه ساختمان

دادخواست خلع ید از مال مشاع و اجرت‌المثل با دستور موقت

قرارداد عملیات کنده‌کاری و شیارزنی

قرارداد آسانسور

قرارداد اجرای موزاییک

قرارداد ترمیم کف، ساخت بتن و بتن‌ ریزی

قرارداد نقشه‌ برداری

1: دادخواست تغییر نام کوچک

دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت (شورای حل اختلاف)

درخواست عسر و حرج از طرف محکوم‌ علیه

پرونده اخلال در نظم عمومی (تجدیدنظر)

قرارداد تاسیسات الکتریکی

قرارداد تهیه و نصب شیشه‌ های دوجداره

قرارداد ریخته گری

قرارداد ساخت و نصب دودکش

قرارداد سرویس و نگهداری رایانه

قرارداد گودبرداری

قرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

قرارداد تولید، فروش و تحویل پارتیشن

قرارداد حفر چاه

قرارداد خدمات شهری

قرارداد عملیات تخریب ساختمان

قرارداد انجام خدمات مدیریت طرح

قرارداد استفاده از خدمات مهندسی مطالعات، گزارشها، نقشه ها و طرحهای تهیه شده در پروژه

قرارداد تعیین مساحت عرصه و اعیان، ارزیابی و تعیین قیمت کارشناسی

قرارداد زیرسازی و آسفالت

قرارداد اجرای کامل سقف تیرچه بلوک ساختمان

قرارداد ساخت و نصب سوله

قرارداد آرماتوربندی

قرارداد تغییر دستگاه تزریق

قرارداد اجرای عملیات نقاشی و رنگ آمیزی

قرارداد تامین مصالح، ساخت، نصب دیوار

قرارداد ساخت و نصب کانال های هوا

قرارداد خرید تجهیزات و اجرای طرح تغذیه پست

قرارداد لوله کشی فاضلاب، آب باران و ...

قرارداد ساخت و نصب درب و پنجره فلزی

قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

1: قرارداد استفاده از حق ارتفاق

قرارداد طرح و ساخت (EPC)

قرارداد صورت وضعیت

قرارداد تالیف، ویرایش، تدوین و انتشار کتاب (اثر)

قرارداد اجرایی دوره های آموزشی (ویژه مدیران)

قرارداد تجزیه‌ و تحلیل و طراحی کلی نظام آمارهای ثبتی

قرارداد آموزش کاربری، رفع اشکال، صحت عملکرد و پشتیبانی نرم افزار

قرارداد خرید و فروش اینترنتی کارگزاری سهام

دادخواست اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)

دادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

دادخواست ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

دادخواست الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت

دادخواست خلع ید (ملک مشاع)

اظهارنامه انحلال شرکت

اظهارنامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

اظهارنامه منع ادامه عملیات ساختمانی و انجام آن طبق قرارداد

اظهارنامه تقسیم ماترک

دادخواست ابطال رای صادره از هسته گزینش قوه قضائیه (دیوان عدالت اداری)

اظهارنامه پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

اظهارنامه پرداخت بدهی هزینه های مشترک آپارتمان (موضوع ماده 10 قانون تملک آپارتمانها)

دادخواست دستور موقت (منع ادامه عملیات ساختمانی)

دادخواست مطالبه خسارت (ناشی از تصادف)

دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه

دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 و صدور حکم مبنی بر دایر بودن ملک

دادخواست ورود ثالث

دادخواست ابطال رای داور

دادخواست اجرای رای داور

دادخواست تعیین داور طرف مستنکف

درخواست اجرای ثبت

شکواییه 1- خیانت در امانت 2- تحصیل مال ازطریق نامشروع 3- تبانی برای بردن مال غیر 4- جرایم موضوع بند 2 و 3 ماده 258 لایحه اصلاحی

فرم دادخواست مراجع حل اختلاف کار

پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

پرونده ابطال سند (تجدیدنظر)

پرونده جبران خسارت ناشی از نشست آب به ساختمان مسکونی

پرونده ابطال معامله

شکواییه جرم موضوع مواد 1-3-8 و 12 قانون جرایم رایانه ای

فرم تقاضای صدور اجراییه (مهریه)

پرونده رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی (هیات حل اختلاف مالیاتی)

فرم تقاضای صدور اجراییه (چک)

پرونده مطالبه عیدی، وجه مرخصی، اضافه کاری و سنوات خدمت کارگر (هیئت تشخیص)

پرونده دادخواست ابطال بخشنامه شماره 2294496-20/2-1394/5/17 وزیر نفت (دیوان عدالت اداری)

فرم تقاضای صدور اجراییه (سند رسمی)

پرونده تهدید علیه بهداشت عمومی

پرونده حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهروموم اسناد و اموال شرکت

قرار اناطه

قرار مجرمیت

قرار بازداشت موقت

قرار قبولی کفالت

پرونده مطالبه وجه (هیات داوری بازار اوراق بهادار)

قرار منع تعقیب

قرار وثیقه

پرونده اعتراض به اداره ثبت (هیأت نظارت)

پرونده قبول درخواست ثبت (هیات نظارت)

پرونده تخلیه مورد اجاره

پرونده کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

دادخواست اعتراض مودی (اداره امور مالیاتی)

فرم دادخواست اعتراض مودی مالیاتی

قرارداد کارگزاری تامین منابع مالی

قرارداد حمل و نقل

قرارداد خرید خدمات هنری (فیلم سینمایی)

فرم درخواست رسیدگی به اختلافات (کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

فرم تحقیق از شاکی

قرارداد جذب بازیکن فوتبال

فرم تحقیق از متهم

فرم تحقیق از گواه

فرم وکالتنامه

فرم اخطاریه

فرم مخصوص واخواست سفته

پرونده بطلان نکاح به دلیل جنون زوج

شکواییه تحصیل مال از طریق نامشروع

دادخواست فسخ نکاح (به علت عنن زوج)

دادخواست تامین خواسته مهریه

دادخواست فسخ نکاح (به جهت بیماری برص زوجه)

دادخواست فسخ نکاح (به علت جنون زوج)

دادخواست دستور موقت (اتصال تلفن)

دادخواست تامین خواسته اجاره بها

دادخواست تامین خواسته سفته

دادخواست تنفیذ وصیت نامه

دادخواست مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از تخریب)

دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه

دادخواست ابطال تقسیم نامه

دادخواست دستور فروش ملک مشاع

دادخواست اعلام بطلان معامله

1: دادخواست ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

1: دادخواست اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)

درخواست بازداشت پلاک ثبتی

دادخواست رفع اثر از نامه شهرداری و تبعیت از مفاد پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

درخواست کسر حقوق بدهکار از طریق اجرای اسناد رسمی

دادخواست تغییر وضعیت استخدامی (دیوان عدالت اداری)

دادخواست ابطال بخشنامه عدم پذیرش حق بیمه (دیوان عدالت اداری)

دادخواست رفع تصرف عدوانی

پرونده اجرت المثل ایام زوجیت (تجدیدنظر)

پرونده فسخ نکاح (دیوان عالی کشور)

پرونده سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت (تجدید نظر)

پرونده جعل رایانه ای (تجدیدنظر)

پرونده خیانت در امانت کارگزار بورس ( تجدیدنظر)

پرونده استفاده مواد افزودنی غیرمجاز (تجدیدنظر)

پرونده عضوگیری شرکت هرمی (تجدیدنظر)

پرونده تامین دلیل

شکواییه عضوگیری شرکتهای هرمی

شکواییه استفاده از مواد افزودنی غیرمجاز

پرونده دریافت اضافه علاوه بر تعرفه (سازمان تعزیرات حکومتی)

پرونده عدم ارائه پروانه ترخیص کالا (سازمان تعزیرات حکومتی)

پرونده عدم ارائه پروانه سبز گمرکی (سازمان تعزیرات حکومتی)

پرونده ابطال تصمیم معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دیوان عدالت اداری)

پرونده دریافت شهریه از دانشجویان ممتاز (دیوان عدالت اداری)

دادخواست استرداد وجه

لایحه دفاعیه دعوای ابطال معامله ملک

دادخواست ابطال صورتمجلس تفکیکی و اصلاح سند (به طرفیت شهرداری)

فرم دادخواست دیوان عدالت اداری

لایحه تجدیدنظر در خصوص اعتراض به رای بدوی توسط خواهان

قرارداد کار موقت یا با مدت معین

پرونده مطالبه وجه چک از صادرکننده و ضامن (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه وجه چک توسط دارنده (تجدیدنظر)

پرونده اضطرار در پرداخت ربا (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک (تجدیدنظر)

پرونده واگذاری سرقفلی توسط مستاجر (تجدیدنظر)

پرونده اختلاف صلاحیت میان دادگاه های عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری (دیوان عالی کشور)

پرونده کلاهبرداری از طریق تحصیل اموال مسروقه (تجدیدنظر)

پرونده حدود اختیار دادگاه نسبت به نظر کارشناس در مورد مبلغ حق کسب و پیشه (تجدیدنظر)

پرونده انجام تعهد و عدم استرداد چک تضمینی (تجدیدنظر)

پرونده استرداد مبیع پیش از طرح دعوای فسخ یا بطلان (تجدیدنظر)

پرونده خیانت در امانت و انتقال مال غیر (تجدیدنظر)

پرونده کلاهبرداری (تجدیدنظر)

1: پرونده تغییر نام کوچک (تجدیدنظر)

پرونده انتقال مال مرهونه بدون اخذ اذن مرتهن (تجدیدنظر)

پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت (دیوان عدالت اداری)

پرونده عدم تعیین زمان تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

پرونده الزام به پرداخت خسارت توسط شهرداری (تجدیدنظر)

1: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

پرونده پرداخت حق بیمه با چک (تجدیدنظر)

پرونده جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول (تجدیدنظر)

پرونده مسئولیت شهرداری نسبت به درختان معابر عمومی (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه حقوق زارعانه (تجدیدنظر)

پرونده عدم اعطای نمایندگی با ظهرنویسی چک (تجدیدنظر)

پرونده افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه قیمت روز اراضی تحت تصرف شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری (دیوان عالی کشور)

پرونده کلاهبرداری و جعل در کپی اسناد (تجدیدنظر)

پرونده وضع عوارض بر فعالیت بانکها توسط شورای شهر (تجدیدنظر)

قرارداد ویراستاری علمی تالیفات

پرونده بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور (تجدیدنظر)

قرارداد همکاری با بیمارستان

قرارداد گروهی بیمه شخص ثالث

پرونده نحوه انتقال چک (تجدیدنظر)

پرونده نگهداری کالای پسماند (تجدیدنظر)

قرارداد فیلم سازی

پرونده مرجع رسیدگی به جرایم نشریات دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات (تجدیدنظر)

قرارداد اجاره رستوران و کافی شاپ

قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

قرارداد اجاره داروخانه

قرارداد اجاره هتل

قرارداد مشارکت در ساخت آپارتمان

2:قرارداد مزارعه

قرارداد حق الوکاله

پرونده ادعای فسخ در بزه انتقال مال غیر (تجدیدنظر)

قرارداد پرداخت وجه لوازم مصرفی پزشکی

پرونده تعدیل اجاره بها

قرارداد فروش (عام)

1: قرارداد مشارکت

پرونده واخواهی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه خسارت از شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه وجه سفته (تجدیدنظر)

پرونده اعتراض ثالث اجرایی (تجدیدنظر)

1:پرونده الزام به انجام تعهد

1: پرونده جزای نقدی در کلاهبرداری (تجدیدنظر)

2: پرونده جزای نقدی در کلاهبرداری (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از شهرداری (دیوان عالی کشور)

پرونده جعل امضا در ظهر چک (تجدیدنظر)

دادخواست مطالبه خسارت (به طرفیت بورس)

پرونده مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری با وجود توافق قبلی (تجدیدنظر)

قرارداد فروش سهام

قرارداد تسهیلات واگذاری خودرو

پرونده مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اعطای وکالت رسمی (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه بهای عادله ملک تصرفی توسط شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان (تجدیدنظر)

پرونده حذف نام خانوادگی همسر مطلقه از شناسنامه

پرونده ابطال سند سجلی

پرونده مسئولیت شهرداری در قبال ورود خسارت به شهروندان (تجدیدنظر)

فرم دادخواست رسیدگی در هیات داوری بازاراوراق بهادار

پرونده مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درختان واقع در معابر (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان از شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده مسئولیت شهرداری در قبال حفر گودال در معبر عمومی (تجدیدنظر)

پرونده ممانعت از حق و مزاحمت ملکی ناشی از تخلفات ساختمانی (تجدیدنظر)

پرونده مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

1: قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

پرونده مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم شهردار (دیوان عالی کشور)

پرونده مرجع صالح رسیدگی به دعوای بانکهای دولتی علیه شهرداری (دیوان عالی کشور)

پرونده مرجع رسیدگی به شکایت از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی (دیوان عالی کشور)

پرونده تخلیه خانه سازمانی (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه بهای املاک تملک شده توسط دولت و شهرداری (دیوان عالی کشور)

پرونده مرجع رسیدگی به دعوای تغییر کاربری املاک (دیوان عالی کشور)

پرونده اعتراض به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه (دیوان عالی کشور)

پرونده مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها (تجدیدنظر)

پرونده مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اموال مصادره ای (دیوان عالی کشور)

پرونده مطالبه بهای اراضی از شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده اختلاف شهرداری و مودیان درمورد عوارض (دیوان عدالت اداری)

پرونده درخواست صدور پایانکار و محاسبه میزان عوارض و پذیره های شهری (تجدیدنظر)

پرونده احراز ورود خسارت و استحقاق دریافت بهای اراضی (دیوان عالی کشور)

پرونده مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت (تجدیدنطر)

پرونده عدم ذکر مدت خیار شرط (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت تاخیر تادیه (تجدیدنظر)

پرونده خلع ید از مشاعات و قلع و قمع بنای احداثی (تجدیدنظر)

4: پرونده ابطال رای داور

پرونده خلع ید و تحویل مبیع (تجدیدنظر)

پرونده ابطال آرای کمیسیون ماده صد شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده ابطال رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی (تجدیدنظر)

پرونده ابطال رای شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی (تجدیدنظر)

پرونده اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی (تجدیدنظر)

پرونده استرداد وجه چک جعلی (تجدیدنظر)

2: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

پرونده نقض رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (دیوان عدالت اداری)

پرونده خیانت در امانت (تجدیدنظر)

1: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

2: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

پرونده 1- جعل 2- استفاده از سند مجعول 3- تخریب 4- کلاهبرداری

پرونده مطالبه بهای روز ملک از شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی

پرونده مطالبه بهای ملک تملک شده شهرداری (تجدیدنظر)

نمونه پرونده الزام به صدور مجوز ساختمانی (دیوان عالی کشور)

پرونده صدور چک بدون قید تاریخ (تجدیدنظر)

پرونده فک پلمپ (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد (تجدیدنظر)

پرونده دعوای ابطال مبایعه نامه به طرفیت شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه خسارت (تجدیدنظر)

پرونده الزام به اخذ مجوز تجاری، تسویه مالیاتی و اخذ انشعاب آب

2: پرونده تغییر نام کوچک (تجدیدنظر)

پرونده ابطال سند رسمی (تجدیدنظر)

پرونده اعسار از پرداخت محکوم به (تجدیدنظر)

پرونده ابطال آرا تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی (تجدیدنظر)

پرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده ابطال پیش آگهی و اجرائیه (تجدیدنظر)

پرونده درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری (تجدیدنظر)

2: پرونده مطالبه وجه سفته (تجدیدنظر)

3: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده خیانت در امانت نسبت به چک (تجدیدنظر)

پرونده ربا (تجدیدنظر)

پرونده تخلیه مغازه به دلیل تجدید بنا و احداث ساختمان (تجدیدنظر)

پرونده استرداد مبلغ اضافی چک (تجدیدنظر)

پرونده تغییر نام (تجدیدنظر)

پرونده ابطال قرارداد صوری (تجدیدنظر)

پرونده صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی چک (تجدیدنظر)

پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی، تخریب و فحاشی (تجدیدنظر)

پرونده صدور چک بلامحل (تجدیدنظر)

پرونده سرقت، جعل چک مسروقه و استفاده از آن (تجدیدنظر)

پرونده تمرد از دستور مامور دولت (تجدیدنظر)

پرونده سو استفاده از چک سفید امضا

پرونده مطالبه بهای روز املاک (تجدیدنظر)

پرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده نقض رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (دیوان عدالت اداری)

پرونده کلاهبرداری و سرقت چک (تجدیدنظر)

پرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

پرونده تخریب و ممانعت از حق (تجدیدنظر)

پرونده اعلام فسخ مبایعه نامه (تجدیدنظر)

پرونده درخواست تعیین داور مرضی الطرفین (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه وجه التزام (تجدیدنظر)

پرونده ابطال سند رسمی انتقال و الزام به انجام تعهدات قراردادی (تجدیدنظر)

پرونده ابطال توافقنامه مالک و شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده تخلیه یک باب مغازه (تجدیدنظر)

پرونده فروش مال غیر و کلاهبرداری (تجدیدنظر)

پرونده ترک نفقه همسر و فرزند مشترک (تجدیدنظر)

پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

پرونده کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل (تجدیدنظر)

پرونده 1- ممانعت از حق 2- انتقال منافع مال مشاع بدون اذن شرکا (تجدیدنظر)

پرونده انتقال مال غیر با سند رسمی (تجدیدنظر)

پرونده الزام به ایفای تعهدات قراردادی (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه وجه قرارداد و خسارت ناشی از آن (تجدیدنظر)

پرونده فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی (تجدیدنظر)

پرونده صدور چک بلامحل به نمایندگی (تجدیدنظر)

قرارداد اجاره خودرو

قرارداد برگزاری دوره آموزشی

پرونده اعتراض ثالث (تجدیدنظر)

اقاله نامه

قرارداد مضاربه

قرارداد اجاره یک باب مغازه

قرارداد اجاره آپارتمان با کاربری اداری

قرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی، اداری و اجرایی

1: قرارداد مشاور حقوقی

قرارداد تالیف کتاب

قرارداد مضاربه (واردات، بازاریابی و فروش تجهیزات پزشکی)

قرارداد وکالت و مشاور حقوقی

1: قرارداد بیع قطعی ملک

قرارداد بیع قطعی خودرو

موافقتنامه التزام خرید و فروش سهام

تفاهم نامه فروش سهام شرکت

توافقنامه قطعی فروش هتل آپارتمان، رستوران و کافی شاپ

2: قرارداد مشارکت

مبایعه نامه ملک

قرارداد تامین اتومبیل

قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

1: قرارداد انجام خدمات

قرارداد بلند مدت فروش محصولات پتروشیمی

قرارداد انفورماتیک

قرارداد خرید خدمت مسئولین فنی داروساز در داروخانه ها

قرارداد کار ساعتی

قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

قرارداد استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد HSE

قرارداد فروش و پشتیبانی محصولات نرم افزاری

قرارداد مضاربه (خرید و فروش شن و ماسه)

قرارداد اجاره و بهره برداری

مبایعه نامه قطعی خودرو

مبایعه نامه آپارتمان با کاربری اداری

مبایعه نامه قطعی ملک

قرارداد مشارکت در ساخت بنا

قرارداد تامین نیروی انسانی

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی از رای هیات تشخیص اداره کار

2: لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرایی برای رفع توقیف از ملک

لایحه دفاعیه در پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

قرارداد تولید و پوشش خبری

قرارداد تهیه داشبورد اطلاعاتی بازار فیزیکی

2: لایحه دفاعیه در پرونده انتقال سهام

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه سهم الارث

لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده الزام به ایفای تعهدات قراردادی

لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده طلاق

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه سفته

لایحه اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی

لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه سفته

لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه نفقه

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده تقسیط مهریه

لایحه تجدیدنظرخواهی در پروئده مزاحمت و فحاشی

لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده اعسار از پرداخت مهریه

لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده استرداد جهیزیه

لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده تقسیط مهریه

لایحه دفاعیه در پرونده مشارکت در آدم ربایی

لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده خلع ید

لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده ابطال سند

لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه خسارت

پرونده زنای به عنف (دیوان عالی کشور)

پرونده تغییر رنگ و تعویض قطعات اصلی وسیله نقلیه بدون اخذ مجوز (تجدیدنظر)

پرونده تمرد نسبت به ماموران دولتی و توهین و ایجاد مزاحمت نسبت به ماموران (تجدیدنظر)

پرونده چرای دام در مناطق قرق شده

پرونده ورود به عنف و توهین به مقدسات و فحاشی

پرونده قتل عمدی

پرونده تصرف و تخریب اراضی موات (تجدیدنظر)

پرونده شکار و صید حیوانات وحشی حفاظت شده بدون مجوز

پرونده استفاده غیرمجاز از برق بدون پرداخت حق انشعاب (تجدیدنظر)

پرونده صدمات ناشی ازحوادث کار

پرونده اخاذی، قدرت نمایی با اسلحه و چاقو، رابطه مشروع دون زنا (تجدیدنظر)

پرونده حفاری و کاوش غیرمجاز اشیا عتیقه

پرونده رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (دون زنا)

پرونده آدم ربایی و تفخیذ

پرونده رانندگی بدون گواهینامه

پرونده مزاحمت برای نوامیس مردم با ایجاد سروصدا و عربده کشی

1: پرونده طلاق توافقی

پرونده توهین

پرونده الزام به پرداخت نفقه فرزند

2: پرونده مطالبه مهریه

پرونده صدور حکم رشد

پرونده ضم امین

پرونده ثبت واقعه ازدواج

پرونده اهدای جنین

پرونده حضانت طفل

پرونده تجویز ازدواج مجدد

پرونده طلاق خلع

پرونده جعل در شناسنامه به قصد تقلب و استفاده از آن (تجدیدنظر)

1: پرونده خیانت در امانت (تجدیدنظر)

1: پرونده صدور چک بلامحل (تجدیدنظر)

پرونده نزاع دسته جمعی (تجدیدنظر)

پرونده ملاقات فرزند (تجدیدنظر)

پرونده فسخ نکاح (تجدیدنظر)

پرونده تمکین (تجدیدنظر)

پرونده استرداد جهیزیه (تجدیدنظر)

پرونده اثبات زوجیت (تجدیدنظر)

پرونده اثبات نسب (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه نفقه معوقه (تجدیدنظر)

پرونده صدور حکم فسخ و ابطال اجاره نامه (تجدیدنظر)

پرونده اثبات وقوع عقد بیع (تجدیدنظر)

پرونده صدور حکم به رفع ممانعت از حق و اعاده به وضع سابق (تجدیدنظر)

پروده ابطال رای کمیسیون ماده 147اصلاحی قانون ثبت

پرونده الزام خوانده به فروش یک دستگاه کامیون خاور به لحاظ مالکیت مشاعی

1: پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

پرونده الزام به صدور شناسنامه فرزند

پرونده تقاضای تخلیه فوری یک باب مغازه

پرونده تقاضای اصلاح نام خانوادگی

پرونده الزام به تنظیم سند یک باب مغازه

1: پرونده مطالبه وجه سفته

پرونده تقاضای صدور حکم بر اثبات اقاله قرارداد

پرونده ممانعت از حق

1: پرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

پرونده عدم ارائه مدارک در مهلت قانونی

پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

پرونده فحاشی و افترا

پرونده ایجاد مزاحمت و سد معبر و فحاشی

پرونده تخریب آثار میراث فرهنگی از طریق خاکبرداری

1: پرونده فروش مال غیر

2: پرونده طلاق توافقی

پرونده استرداد جهیزیه

پرونده ثبت واقعه ازدواج دائم

پرونده الزام خوانده به تمکین عام و خاص

1: پرونده درخواست ملاقات فرزند

پرونده سلب حضانت (از خواهان)

پرونده تقاضای صدور حکم به عدم امکان سازش (طلاق)

پرونده تقاضای صدور حکم محجوریت

پرونده مطالبه وجه ناشی از تخلف در تحویل یک باب مغازه (تجدیدنظر)

3: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

پرونده ابطال مبایعه نامه (تجدیدنظر)

1: پرونده تعدیل اجاره بها

1: پرونده ابطال معامله

1: پرونده تامین خواسته

2: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

2: پرونده الزام به انجام تعهد

3: پرونده الزام به انجام تعهد

پرونده مطالبه مهریه و تامین خواسته فوری

دادخواست الزام به فروش سرقفلی مشاع

پرونده خلع ید

پرونده تقاضای حذف نام و نام خانوادگی همسر مطلقه از شناسنامه

پرونده خلع ید (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه وجه

پرونده الزام به تنظیم سند

پرونده ابطال سند عادی (تجدیدنظر)

2: پرونده مطالبه وجه سفته

پرونده فسخ بیع

پرونده تقسیم و افراز ماترک

پرونده مطالبه حواله

2: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه

پرونده الزام به صدور سند مالکیت

پرونده اثبات مالکیت ملک مشاع

2: پرونده تامین خواسته

3: پرونده مطالبه وجه سفته

پرونده ابطال مبایعه نامه عادی (تجدیدنظر)

1: پرونده تخلیه یک باب مغازه (تجدیدنظر)

1: پرونده مطالبه مهریه (اجرای حکم)

پرونده مطالبه باقیمانده مهریه (اجرای احکام)

پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

1: پرونده خلع ید (اجرای احکام)

1: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

2: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

3: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

2: پرونده مطالبه خسارت (اجرای احکام)

پرونده مطالبه وجه چک (اجرای احکام)

2: پرونده مطالبه مهریه (اجرای حکم)

3: پرونده مطالبه خسارت

پرونده تعدیل اجاره بها (اجرای احکام)

پرونده قلع و قمع اعیانات موجود (اجرای احکام)

1: پرونده استرداد جهیزیه (اجرای احکام)

پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه (اجرای احکام)

پرونده رفع تصرف از ساختمان مسکونی (اجرای احکام)

پرونده خلع ید (اجرای احکام)

پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

پرونده سرقت

2: پرونده ضرب و جرح عمدی

پرونده قتل غیرعمدی ناشی از بی مبالاتی در رانندگی

پرونده اثبات مالکیت زمین

3: پرونده ضرب و جرح عمدی

1: پرونده سرقت

پرونده مزاحمت بهداشتی

پرونده جعل و مخدوش نمودن پلاک خودرو و استفاده از پلاک مخدوش

1: پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

1: پرونده سرقت تعزیری

1: پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

پرونده قتل غیرعمدی

پرونده تصرف عدوانی

1: پرونده صدور چک بلامحل

3: پرونده ترک انفاق

پرونده کلاهبرداری و فروش مال مسروقه

پرونده سرقت از مغازه

2: پرونده صدور چک بلامحل

پرونده حمل و نگهداری مشروبات (اجرای احکام)

پرونده صدمات بدنی در اثر تصادف (اجرای احکام)

پرونده نگهداری اسلحه غیرمجاز (اجرای احکام)

پرونده قاچاق چوب آلات (اجرای احکام)

1: پرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

پرونده قطع اشجار (اجرای احکام)

پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (اجرای احکام)

پرونده شرب خمر (اجرای احکام)

3: پرونده صدور چک بلامحل (اجرای احکام)

1: پرونده نگهداری اسلحه غیرمجاز (اجرای احکام)

پرونده استعمال مواد مخدر

پرونده جعل امضا (اجرای احکام)

پرونده ممانعت از حق و تصرف عدوانی

پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

پرونده کشتن حیوان دیگری (در صلاحیت دادگاه اطفال)

1: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

2: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

پرونده رانندگی بدون گواهینامه (در صلاحیت دادگاه اطفال)

1: پرونده اعسار از پرداخت محکوم به (تجدیدنظر)

1: پرونده خلع ید (تجدیدنظر)

1: پرونده تمکین

1: پرونده تجویز ازدواج مجدد

پرونده طلاق خلع (توافقی)

1: پرونده الزام به پرداخت نفقه فرزند

پرونده مطالبه نفقه فرزند

پرونده طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

پرونده مطالبه سهم الارث

پرونده بذل مدت ازدواج موقت

1: پرونده استرداد جهیزیه

لایحه دفاعیه دریافت مبلغ ودیعه در قرارداد اجاره

پرونده حمل کالای قاچاق و مشارکت در آن

پرونده تهیه غیرمجاز نفت گاز

آپلود فایل
قبلا ثبت نام کرده ام
کاربر جدید هستمسابقه فعالیت حرفه ای و اجرایی

کارشناس حقوقی مجتمع فنی تهران 93-94
کارآموزی وکالت در دفتر حقوقی بین المللی دکتر شافع و همکاران 94-95
وکیل و مشاور حقوقی موسسه حقوقی آریا اعتماد حامی 95-96

اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس

آدرس دفتر وکیل: تهران - تهران - سهروردی جنوبی خیابان اورامان پ30 واحد6

تلفن دفتر: 08632242380

تلفن همراه: 09187643047

دانلود کارت ویزیت
ساعات کاری دفتر:
توضیحات بیشتر:

دکترهادی عقیلی

وکلای دادگستری

کورش  قنبری

وکلای دادگستری

9171411327

سعیده  سرایدار

وکلای دادگستری

9151882025

دکترمحمد شکیبی نژاد

وکلای دادگستری

توحید جلایری نیا

وکلای دادگستری

09159249885

مرضیه توانگر

وکلای دادگستری

9171591148

بهشاد بهپوری

وکلای دادگستری

9126604090

سید ابراهیم دراجی

09127773832

مهدی دارابی

09121510138

مهدی صرافی

وکلای دادگستری

9125809865