* انتخاب شغل حقوقی الزامی است!
حسن آقابزرگی کارشناسان
شماره پروانه:
4747
حوزه قضایی:
معرفی مختصر

مرجع صدور پروانه:

تلفن : 22606380 | موبایل : 9121198688
حوزه های تخصصی فعالیت
امتیاز داتیکان:
0
امتیاز کاربران:
0
  • مقالات وکیل
اطلاعات تماس

آدرس دفتر وکیل: تهران - تهران -

تلفن دفتر: 22606380

تلفن همراه: 9121198688

دانلود کارت ویزیت
ساعات کاری دفتر:
توضیحات بیشتر:

کورش قنبری

وکلای دادگستری

9171411327

وحید کریمی

09141246771

ابوذرصالحی

وکلای دادگستری

09177776415-09128505797

نظرکرانیان

وکلای دادگستری

09128695965

عباس عباسی کشکولی

وکلای دادگستری

09128491282

مرضیه توانگر

وکلای دادگستری

9171591148

مهدی دارابی

09121510138

محمد علی شالچیان تبریزی

وکلای دادگستری

09128331220

دکترهادی عقیلی

وکلای دادگستری

مهدی صرافی

وکلای دادگستری

9125809865