* انتخاب شغل حقوقی الزامی است!
کمال همتی کارشناسان
شماره پروانه:
0310-41-08-24
حوزه قضایی:
معرفی مختصر

مرجع صدور پروانه:

تلفن : 8384224245 | موبایل : 9111719013
حوزه های تخصصی فعالیت
امتیاز داتیکان:
0
امتیاز کاربران:
0
  • مقالات وکیل
اطلاعات تماس

آدرس دفتر وکیل: كرمانشاه - سنقر -

تلفن دفتر: 8384224245

تلفن همراه: 9111719013

دانلود کارت ویزیت
ساعات کاری دفتر:
توضیحات بیشتر:

وحید کریمی

09141246771

نظرکرانیان

وکلای دادگستری

09128695965

مهدی صرافی

وکلای دادگستری

9125809865

سید ابراهیم دراجی

09127773832

آزاده حسن پور

وکلای دادگستری

09160488235

حسن صفایی

09031229937

مرضیه توانگر

وکلای دادگستری

9171591148

محمد حسین صیافی

وکلای دادگستری

09183684438

حجت جباری مرادلو

وکلای دادگستری

09120335565

مهدی دارابی

09121510138