ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1406
نتایج یافت شده
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه(695 مورد) بانک قراردادها(237 مورد) رویه قضایی(512 مورد)
دادخواست اثبات واقعه زوجیت (از طرف زوج)

شرح :

در صورتی که زوجه بعد از ثبوت واقعه نکاح، به دلایل مختلف واقعه زوجیت را انکار نماید زوج با ارائه دادخواست مذکور و  مستندات خود می تواند رابطه مذکور را اثبات نماید.

دادخواست تجویز ازدواج مجدد (به لحاظ عدم تمکین)

شرح :

در صورتی که زوجه از انجام وظایف شرعی و قانونی خود امتناع نماید و زوج دچار عسر و حرج شود، زوج می تواند مطابق قانون دادخواست تجویز ازدواج مجدد را در مراجع قضایی مطرح نماید.