ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
681
نتایج یافت شده
/ بانک دادخواست و شکوائیه
اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل

شرح :

 در صورتی که شخصی به موجب یک یا چند فقره چک از دیگری طلبی دارد که پس از مراجعه به بانک مشخص می‌شود بلامحل هستند می تواند به موجب نمونه اظهارنامه فوق از صادرکننده چک مطالبه وجه چک بلامحل نماید.

اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

شرح :

 در صورتی که شخصی ملک دیگری را به نحو عدوان تصرف کند مالک می‌تواند پیش از اقامه دعوای حقوقی از نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف استفاده نماید و رفع تصرف ملک خود را تقاضا نماید.

1: اظهارنامه انحلال شرکت

شرح :

 در صورتی که شرکت تجاری به اهداف خود نرسد امکان انحلال آن وجود دارد و سهامداران می توانند از طریق ارسال نمونه اظهارنامه فوق تشکیل مجمع عمومی را به منظور انحلال شرکت تقاضا کنند.


 

داخواست فسخ معامله به جهت خیار غبن فاحش

شرح :

در صورتی که خریدار ملکی در معامله‌ای زیان بسیاری ببیند، مطابق قانون دچار غبن فاحش شده و می‌تواند معامله را به هم بزند(فسخ). برای فسخ معامله می‌توانید از نمونه دادخواست فوق استفاده کند.

دادخواست انتقال مالکیت نام دامنه سایت و خسارات عدم انجام تعهدات سئو

شرح :

در صورتی که با شخص یا شرکتی جهت طراحی سایت و همچنین بهینه‌سازی آن (سئو) قراردادی منعقد کرده‌اید و طرف قرارداد به تعهدات خود عمل نکرده است، می‌توانید برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه کنید. از نمونه دادخواست فوق به این منظور می‌توانید استفاده کنید.

دادخواست عدم انجام تعهدات قراردادی مربوط به طراحی سایت

شرح :

در صورتی که طراحی سایت خود را با قراردادی به دیگری واگذار کرده‌اید و طرف قرارداد به تعهدات خود مبنی بر طراحی سایت و تحویل آن عمل نکرده است، برای پیگیری‌های قضائی می‌توانید از نمونه دادخواست فوق استفاده کنید.