ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
177
نتایج یافت شده
/ قراردادهای عمومی
قرارداد مشاوره و نظارت

شرح :

در صورتی که کارفرما برای انجام طرح تحقیقاتی به مشاوره و  نظارت نیاز داشته باشد، می‌تواند برای انعقاد قرارداد با مشاور یا کارشناس از نمونه قرارداد فوق استفاده نماید.

قرارداد ودیعه

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد جهت حفظ و نگهداری ملک خود آن را برای مدتی معین یا به صورت مادام‌العمر نزد دیگری به ودیعه بگذارد، می‌تواند از نمونه قرارداد ودیعه فوق استفاده کند.

قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

شرح :

در صورتی که یک شرکت به عنوان بیمه‌گذار قصد انعقاد قرارداد در خصوص پوشش بیمه‌ای حوادث مختلف را با شرکت بیمه‌گر دارد، می‌تواند از نمونه قرارداد بیمه فوق استفاده نماید.