ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
5
نتایج یافت شده
/ قرارداد های مشارکت
اسناد حقوقی بانک قراردادها قراردادهای عمومی قرارداد های مشارکت
قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

شرح :

در صورتی که اشخاصی قصد مشارکت مدنی به منظور انجام امور بازرگانی، واردات و صادرات و امور صنعتی و تولیدی را دارند می توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.