1: شکواییه سرقت حدی

در صورتی که شخصی مرتکب سرقت حدی شود، متضرر می تواند به موجب نمونه شکواییه فوق از مرتکب شکایت کیفری نماید و ضمن شکواییه، خسارت وارده را نیز مطالبه کند.

 

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32