1: شکواییه سرقت حدی

ناشر سند : دکترمحمد شکیبی نژاد مشاهده پروفایل ناشر

دکترمحمد شکیبی نژاد وکلای دادگستری
شماره پروانه:
6996
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

در صورتی که شخصی مرتکب سرقت حدی شود، متضرر می تواند به موجب نمونه شکواییه فوق از مرتکب شکایت کیفری نماید و ضمن شکواییه، خسارت وارده را نیز مطالبه کند.

 

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32