دادخواست تجویز ازدواج مجدد (به لحاظ عدم تمکین)

در صورتی که زوجه از انجام وظایف شرعی و قانونی خود امتناع نماید و زوج دچار عسر و حرج شود، زوج می تواند مطابق قانون دادخواست تجویز ازدواج مجدد را در مراجع قضایی مطرح نماید.

16 آذر 1395
مهدي رسولي

كرج-حصارك-جاده قزلحصار-خ انقلاب-بن بست شكوفه پ52طبقه همكف پاسخ

16 آذر 1395
داتیکان

سلام، کاربرگرامی لطفا نظر خود را واضح تر بیان نمایید. سپاس پاسخ

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32