دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت ضرب و جرح)

در صورتی که زوج در زندگی مشترک همسر خود را مورد ضرب و جرح قرار دهد، زوجه می تواند با ارائه دادخواست فوق  از مراجع قضایی تقاضای طلاق نماید.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32