قرارداد اجاره اماکن ورزشی

در صورتی که موجر یا مستاجر بخواهند در خصوص یک مکان ورزشی رابطه استیجاری بین خود ایجاد نمایند، می توانند از نمونه قرارداد اجاره فوق استفاده کنند.

Error: SELECT price,virtual FROM documents WHERE id = '504'

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'virtual FROM documents WHERE id = '504'' at line 1