قرارداد جعاله جهت گشایش اعتبار اسنادی

در صورتی که شرکتی تصمیم به اجرای اعمالی جهت پیگیری امور بانکی و سایر امور مرتبط جهت گشایش اعتبار اسنادی داشته باشد، می تواند از نمونه قرارداد جعاله فوق استفاده نماید.

Error: SELECT price,virtual FROM documents WHERE id = '535'

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'virtual FROM documents WHERE id = '535'' at line 1