قرارداد جهت رنگ آمیزی ساختمان

در صورتی که شخصی جهت انجام رنگ آمیزی ساختمان با دیگری قصد انعقاد قراردادی داشته باشد، می تواند از نمونه قرارداد فوق استفاده نماید.

Error: SELECT price,virtual FROM documents WHERE id = '537'

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'virtual FROM documents WHERE id = '537'' at line 1