کتب حقوقی
جدیدترین اخبار کتب حقوقی
2 تیر 1397 , 10:10

کتاب متون حقوقی جزایی و آیین دادرسی کیفری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب بررسی مسئولیت مدنی و کیفری شهرداری ها

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب عوارض شهرداری ها

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب بررسی ماهیت قراردادهای پیمان و پیمانکاری EPC

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب خودآموز آیین دادرسی کیفری 1

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب قوانین و مقررات کیفری- قضایی کاربردی

تدوین: اداره پژوهش و اطلاع رسانی آموزش دادگستری کل استان تهران

کتاب وکلای جوان بدانند (جلد هفتم )

توسط انتشارات دادگستر منتشر شد .

کتاب ادله الکترونیکی در حقوق ایران

توسط انتشارات دادگستر منتشر شد .