حرف ناحق
حرف ناحق
جدیدترین اخبار حرف ناحق
31 تیر 1398

شکایت یک شهروند از رفتار غیرقانونی یک اتوبوس بین‌شهری

رویدادهای حقوقی

نازنین از مخاطبان داتیکان برایمان نوشته:

فروشنده زیر قولش زد

یک پرسش حقوقی جالب و پیچیده‌ که یکی از مخاطبین ما مطرح کرده بود. پاسخ سوال را فردا منتشر میکنیم. شما هم پاسخ خود به این سوال را برای ما بفرستید:

حرف ناحق – اپیزود اول

دوستم گفت: آقا دستم به دامنت. یادت هست که من پنج ماه پیش عقد کردم. دو ماه نگذشته بود که با همسرم اختلاف پیدا کردم. چند روز پیش از دادگاه ابلاغیه آمده و گفته زنم مهریه اش را میخواد.