استخدام حقوقی
استخدام حقوقی
جدیدترین اخبار استخدام حقوقی
4 فروردین 1396 , 15:01

شرایط ثبت نام در آزمون جذب قضات ویژه شوراهای حل اختلاف 96 اعلام شد

استخدام حقوقی

از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام شد  

استخدام 24 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 23 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام وزارت نیرو

دفترچه راهنمای آزمون شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو سال ۱۳۹۶ منتشر شد

استخدام نیروی پیمانی دیوان محاسبات

اطلاعيه ديوان محاسبات كشوردرباره تاريخ ونحوه ثبت نام ازمتقاضيان شركت درآزمون استخدام پيماني در سال 1396

استخدام 22 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 21 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 18 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 17 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 16 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 15 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.