تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
19 آذر 1397 , 09:08

کتاب فلسفه حقوق به بیان طنز

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب «حقوق جزای عمومی»

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب آموزش عملی و کاربردی قوانین چک به زبان ساده

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب حقوق کیفری اختصاصی 1 (حدود)

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب« شرح قانون مجازات اسلامی (قصاص) جلد چهارم»

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب قانون پرسشی آیین دادرسی مدنی

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب امین قضایی ( حقوق، اختیارات، تکالیف و مسئولیت ها)

انتشارات جنگل منتشر کرد