تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
29 مرداد 1397 , 11:28

کتاب خشونت خانگی

تازه‌های نشر حقوقی

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب مستندات در حقوق خانواده: نکاح

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب حقوق اساسی تطبیقی

انتشارات دادگستر منتشر کرد .

کتاب تحولات مصونیت مقامات دولتی در برابر محاکم خارجی

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب متون حقوقی جزایی و آیین دادرسی کیفری

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب بررسی مسئولیت مدنی و کیفری شهرداری ها

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب عوارض شهرداری ها

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب خودآموز آیین دادرسی کیفری 1

انتشارات جنگل منتشر کرد .