تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
29 مرداد 1397 , 11:28

کتاب خشونت خانگی

تازه‌های نشر حقوقی

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب قوانین و مقررات کیفری- قضایی کاربردی

تدوین: اداره پژوهش و اطلاع رسانی آموزش دادگستری کل استان تهران

کتاب وکلای جوان بدانند (جلد هفتم )

توسط انتشارات دادگستر منتشر شد .

کتاب ادله الکترونیکی در حقوق ایران

توسط انتشارات دادگستر منتشر شد .

کتاب دامنه و تاثیر علم قاضی در ادله اثبات کیفری

توسط انتشارات جنگل  منتشر شد .

کتاب مباحث کاربردی حقوق بانکی

توسط انتشارات جنگل  منتشر شد .

کتاب کلیات حقوق برای دانشجویان رشته های غیر حقوق

توسط انتشارات جنگل  منتشر شد .

کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

توسط انتشارات جنگل  منتشر شد .

کتاب مجموعه قوانین و مقررات ثبتی

توسط انتشارات جنگل  منتشر شد .

کتاب مجموعه قوانین کاربردی حقوق نفت، گاز و پتروشیمی

توسط انتشارات جنگل  منتشر شد .

کتاب مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

توسط انتشارات حقوقی منتشر شد .