همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
19 فروردین 1396 , 00:00

نشست حقوقی پلاسکو

همایش‌های حقوقی

انجمن علمی حقوق دانشگاه یزد با همکاری کانون وکلا برگزار می کند

همایش عدالت ترمیمی؛ از نظریه تا عمل

دبیرخانه دائمی همایش بین المللی عدالت ترمیمی با همکاری انجمن علمی حقوق کیفری دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند

نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه

انجمن حقوق اقتصادی ایران برگزار می کند

کارگاه تفسیر قانون جنایی

کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه علوم قضایی برگزار می کند

میزگرد فلسفه حقوق

کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه علوم قضایی برگزار می کند

همایش عدالت ترمیمی و کثرت گرایی حقوقی

انجمن علمی حقوق دانشگاه کردستان با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و دبیرخانه دائمی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم برگزار می کند

کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق شهروندی و نقش حقوقدانان در مدیریت شهری

موسسه چتر دانش برگزار می کند

کنفرانس مطالعات حقوقی تطبیقی در جهان معاصر: با نگاهی به حقوق ایران و آلمان ؛ Comparative Legal Studies in the Contemporary Worl

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  با همکاری مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران و مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان(DAAD)  برگزار می کند

نشست علمی کارکرد داوری سازمانی و سازمان های داوری در دنیای تجارت مدرن

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا برگزار می کند  

نشست علمی اساسی سازی حقوق کیفری

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند

دوره ی آموزشی قراردادهای پایین دستی نفت و گاز (سطح دو)

پژوهشکده حقوق برگزار می کند