همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
25 دی 1395 , 10:27

کارگاه آموزشی « بررسی اساسنامه هیاتهای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات »

همایش‌های حقوقی

پژوهشکده حقوق برگزار می نماید:

کارگاه آموزشی داوری تجاری برای مدیران غیرحقوقی

مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC) برگزار می کند:

نشست نقد کتاب، بایسته های تقنین

مرکز پژوهش کتابخانه مجلس برگزار می کند:

نشست حقوقی در دانشگاه مفید

مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید و موسسه حقوقی بین المللی هزاره صلح برگزار می کند:

همایش ملی « حقوق شهروندی و هوای پاک »

شهرداری تهران، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می کند:

نشست « استفاده از هوش مصنوعی در استدلال حقوقی »

موسسه حقوقی راد برگزار می کند:

همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی « بررسی و تحلیل روایات منع حضور اجتماعی زنان در حکومت و قضاوت »

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

نشست،نقدی بر « راه حل بی خانمانی، طرد مضاعف »

مرکز پژوهش و آموزش رهایی با مشارکت انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

دوره آموزشی موافقتنامه داوری

مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار می کند: