همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
24 آذر 1397 , 16:13

نشستی تحت عنوان «مجروح هفتاد ساله (هم اندیشی به بهانه هفتادمین سال انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر) »

همایش‌های حقوقی

انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی سی و یکمین جلسه از مجموعه یکشنبه های حقوق شناسی را برگزار می‌کند

کندوکاو درمورد رژیم حقوقی دریای خزر

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی برگزار می‌کند

نشستی تحت عنوان «هیچکس نباید تحت شکنجه قرار گیرد یا بیرحمانه و غیر انسانی تحقیر یا مجازات شود»

انجمن علمی دانشجویی حقوق بین الملل تربیت مدرس برگزار می کند

سلسله نشست های کاربردی قراردادهای تجاری بین المللی «قرارداد بیع بین المللی و نحوه تنظیم آن »

کمیسیون امور بین الملل کانون و کلای دادگستری مرکز برگزار می‌کند

نشستی با موضوع «حقوق سیاسی زنان در دستیابی به مناصب سیاسی »

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند

نشستی با موضوع «مقایسه روش های فوق‌العاده شکایت (اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث)»

انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می نماید

سمینار «هفتاد سال با حقوق بشر»

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند

تأثیر یافته های جرم شناسی و سیاست جنایی در ایران

انجمن ایرانی جرم شناسی برگزار می‌کند

آیین نکوداشت استاد سید حسین صفایی

کمیسیون روابط عمومی و کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می‌کند

نشستی با موضوع «ایران و لوایح چهارگانه FATF »

انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می‌کند

دومین سمینار «کاربرد یافته های جرم شناسی در قلمرو عدالت کیفری»

انجمن علمی حقوق دانشگاه مازندران با همکاری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند