همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
25 آذر 1397 , 10:14

تحلیل موافقتنامه پاریس فرصت ها و چالش ها

همایش‌های حقوقی

انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی برگزار میکند

نشستی با موضوع «ایران و لوایح چهارگانه FATF »

انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می‌کند

دومین سمینار «کاربرد یافته های جرم شناسی در قلمرو عدالت کیفری»

انجمن علمی حقوق دانشگاه مازندران با همکاری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند

جشن هفتادمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، چالش ها و دستاوردها

انجمن علمی دانشجویی حقوق با همکاری گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار می نماید

نشستی با عنوان «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق»

موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران و دانشگاه مفید برگزار میکند 

نشستی با عنوان «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق»

موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران برگزار میکند

بزرگداشتِ هفتادمین سالگرد تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با شعار «تفاوت‏ها را جشن بگیریم»

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار می‏کند

نشستی با موضوع «تحولات مصونیت دیپلماتیک در مواجهه با چالش های رویه دولتی»

انجمن علمی دانشجویی و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم قضایی به مناسبت هفته پژوهش برگزار میکند

نشستی تحت عنوان «بررسی مقررات ناظر بر صدور چک»

انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میکند

نشست حقوقی با عنوان «درست­ نویسی در لوایح قضایی و وکالتی»

امور فرهنگی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار میکند