همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
23 آبان 1397 , 10:15

سی و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

همایش‌های حقوقی

شهر تبریز میزبان سی و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

نشست «آثار و چشم‌انداز دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ نقض عهدنامۀ مودت 1955 به لحاظ بازگشت تحریم‌ها»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌کند

نشست علمی «حقِ بر محیط زیست سالم» (بحران‌ها، چالش‌ها و راه‌حل‌ها)

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می‌کند

نشست «جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می‌کند

نشست «دایره شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان»

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می‌کند

نشست «کودک و حق بر کودکی»

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می‌کند

نشست کودک و حق کودکى در کانون وکلاى دادگستری مرکز برگزار مى‌شود

نشست کودک و حق کودکى در کانون وکلاى دادگستری مرکز برگزار مى‌شود

نشست تخصصی «زنان و‌ تغییرات اقلیمی »

انجمن ایرانی مطالعات زنان برگزار می کند .

«معرفی کانون وکلای بین المللی و آشنایی با نهاد در فرانسه و انگلستان»

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند .

جذب داوطلب نوجوان فعال در موزه صلح تهران

موزه صلح تهران ثبت نام می‌کند .