همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
16 بهمن 1397 , 10:54

نشست با موضوع «قواعد عمومی تعلیق قرارداد در حقوق ایران »

همایش‌های حقوقی

موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار ميكند  

نشست علمی نقد و بررسی کتاب نشوز زوجین

انجمن علمی فقه و حقوق خانواده برگزار می‌کند

نشست علمی با موضوع «ماهیت کمیسیون های تخصصی و تفاوت آنها با مراجع شبه قضایی»

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی با همکاری انجمن حقوق اداری ایران برگزار می‎کند

نشست علمی با موضوع « مدرنیته حقوقی در ایران»

پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار می‌کند

سمینار حمایت از مالکیت فکری در توسعه و‌ثبات کسب و کارها

 کمیسیون حمایت قضایی و‌ مالکیت فکری برگزار می‌کند

کنفرانس بین المللی « تبیین روابط حقوقی اتباع ایران و ترکیه »

کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند

نشست قواعد عمومی تعلیق قرارداد در حقوق ایران

سلسله نشست های حقوقی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۹۷

نشست هم اندیشی نحوه محاسبه و اخذ حق الوکاله

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار می کند

کارگاه آموزشی داوری های بین‌المللی نفتی

پژوهشکده حقوق برگزار می‌کند

سی و دومین جلسۀ هفتگی کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار می‌کند