همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
7 مهر 1397 , 12:31

نشست تخصصی «زنان و‌ تغییرات اقلیمی »

همایش‌های حقوقی

انجمن ایرانی مطالعات زنان برگزار می کند .

رویکرد عدالت ترمیمی به عملکرد واحدهای مددکاری و مشاوره نیروی انتظامی

چهارمین پیش همایش عدالت ترمیمی و پییشگیری ازجرم برگزار می گردد.

دورهمی کافه دوقوآ

انجمن اسلامی دانشجویان حقوق دانشگاه شهید بهشتی این دورهمی را برگزار می کند.

کارگاه علمی - اموزشی «رویه عملی محاکم در دعاوی ثلاث از جنبه حقوقی و کیفری»

این کارگاه توسط گروه حقوق دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت برگزار می گردد

نشست بررسی وقف اموال عمومی غیر دولتی

این نشست با تأکید بر وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد.

مهارت‌های کاربردی مذاکره و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

پژوهشکده حقوق کارگاه آموزشی قرارداد نویسی (علمی- کاربردی) برگزار می کند

مبانی فقهی برای یک حقوقدان چه اهمیتی دارد؟

این نشست توسط پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

سمینار مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي UCP600

کمیسیون بانکداري کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نظر دارد سمیناري را تحت عنوان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي UCP600 برگزار نماید.

همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات

همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر برگزار خواهد شد

آموزش متون حقوقی (قراردادها)- مقدماتی

این دوره آموزشی توسط پژهشکده حقوق از شنبه 28 فروردین ماه آغاز خواهد شد

کارگاه تحلیل قضایای حقوق اساسی و حقوق سلامت با تاکید بر متون انگلیسی تخصصی حقوقی

این کارگاه اردیبهشت ماه 1395 به همت موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می گردد