مترجمان رسمی قوه قضاییه
22 دی 1395 , 18:52

اطلاعیه اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه

رویدادهای حقوقی

تبلیغات فقط با شماره پروانه مترجمی  ...

19 مهر 1395 , 10:24

اعلام نتایج آزمون مترجمان رسمی قوه قضاییه تا یک ماه آینده

آزمون‌های حقوقی

سرپرست اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه گفت: تلاش می کنیم تا یک ماه آینده نتایج آزمون مترجمان رسمی را اعلام کنیم ...