سنوات ارفاقی برای دانشجویانی که مشمول خدمت سربازی
22 دی 1395 , 15:46

جزئیاتی از سنوات ارفاقی برای دانشجویانی که مشمول خدمت سربازی می‌شوند

رویدادهای حقوقی

دانشجویانی که با استفاده از سنوات ارفاقی ، فارغ التحصیل می شوند، یک سال مهلت داشته تا وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند ...