موافقتنامه بین ایران و عربستان
22 دی 1395 , 18:20

ضرورت بازتنظیم موافقتنامه میان ایران و عربستان درخصوص اعزام حجاج

رویدادهای حقوقی

فلاحت‌پیشه: ارسال دعوتنامه به ایران برای انجام مذاکرات جهت حضور زوار ایرانی، به علت شکست یاران تروریست و افت قیمت نفت است ...