بدهی های دولت
22 دی 1395 , 16:06

راهکارهای مجلس برای مدیریت بدهی‌های دولت در برنامه ششم توسعه

تازه های قوانین و مقررات

دولت موظف به تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی و مدیریت بدهی‌ها شد ...

31 مرداد 1395 , 09:17

ابلاغ آیین نامه اجرایی بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 95

تازه های قوانین و مقررات

 معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و سازمان مدیریت ابلاغ کرد ...