کدگذاری مشاغل بر اساس نظام بین المللی طبقه بندی مشاغل و حرفه ها

تازه های قوانین و مقررات تازه های قوانین و مقررات

10 اسفند 1394 , 17:32

کدگذاری مشاغل بر اساس نظام بین المللی طبقه بندی مشاغل و حرفه ها

نمایندگان طی بررسی طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، با طبقه بندی حرفه‌ها و مشاغل براساس آخرین نظام بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حرفه‌ها مصوب 2008 سازمان جهانی کار، موافقت نمودند. 

امروز صحن علنی مجلس شاهد بررسی طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی توسط نمایندگان بود. در این طرح دولت موظف به تهیه چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی شد.

نمایندگان در جریان بررسی طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی با مواد 7، 8، 9 و 10 به ترتیب درباره تهیه چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی، سطوح صلاحیت حرفه‌ای ملی، تضمین کیفیت در نظام آموزش و تربیت فنی و تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون موافقت کردند.

براساس ماده 7 طرح مذکور؛ دولت موظف است با توجه به موارد ذیل چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی را تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند:

1- طراحی چارچوب صلاحیت حرفه‌ای باید مبتنی بر شایستگی‌های حرفه‌ای شامل شایستگی‌های فنی، غیرفنی از قبیل اخلاق حرفه‌ای و شایستگی‌های عمومی باشد. شایستگی‌های حرفه‌ای باید براساس مجموعه‌ای منسجم از دانش، مهارت و نگرش مبتنی بر کارهای درون یک حرفه تدوین گردد. این طراحی باید تا بالاترین سطوح با توجه به نوع مشاغل و حرفه‌ها و براساس نظام طبقه‌بندی مشاغل و حرفه‌های کشور انجام شود.

2- کدگذاری حرفه‌ها و مشاغل باید براساس آخرین نظام بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حرفه‌ها مصوب 2008 سازمان جهانی کار انجام گیرد.

3- توسعه حرفه‌ای در چارچوب صلاحیت‌ حرفه‌ای ملی باید زمینه تحرک‌پذیری افقی و عمودی در گروه‌های بزرگ شغلی تا سطوح بالا را فراهم آورد و سنجش یادگیری مادام‌العمر را امکانپذیر نماید.

4- تدوین و تصویب استانداردهای آموزش، ارزشیابی و شایستگی حرفه باید براساس چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی انجام شود.

5- مدارک و گواهینامه‌ها در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی باید مبتنی بر چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی اعطا گردد.

 

موافقت با ماده 8 طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که براساس آن سطوح صلاحیت حرفه‌ای ملی هشت سطح از دیگر مصوبات بهارستان نشینان بود، که عبارت است از:

 

سطح 1- سطح کارگر ساده

سطح 2- سطح کارگر ماهر

سطح 3- سطح کمک‌کاردان حرفه‌ای از قبیل کمک تکنسین

سطح 4- سطح کاردان حرفه‌ای از قبیل تکنسین

سطح 5- سطح کاردان ارشد حرفه‌ای از قبیل کمک مهندس

سطح 6- سطح کارشناس حرفه‌ای از قبیل مهندس حرفه‌ای

سطح 7- سطح کارشناس ارشد حرفه‌ای از قبیل مهندس ارشد حرفه‌ای

سطح 8- سطح دکترای حرفه‌ای

 

ماده 9 طرح مذکور نیز مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت که  براساس این ماده؛ تضمین کیفیت در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی براساس چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی انجام می‌پذیرد. به منظور سنجش و تشخیص شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای و شغلی، مراکز ملی سنجش زیرنظر نهاد ملی و با مشارکت نظام‌های حرفه‌ای تشکیل می‌گردد. مدارک صلاحیت حرفه‌ای و گواهینامه‌های شایستگی شغلی توسط این مرکز اعطا می‌گردد.

براساس تبصره این ماده؛ صلاحیت و شایستگی مجریان آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی توسط مرکز ملی سنجش تعیین می‌شود.

ماده 10 طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی نیز آخرین ماده ای بود که مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب نمایندگان رسید. آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب آن توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

  • منبع : مؤسسه حقوقی داتیکان
  • بازدید : 1523
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

15 اسفند 1394 , 11:25
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران

10 اسفند 1394 , 15:30
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران

روزهای آخر مجلس و تعیین چارچوب‌های نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای

11 اسفند 1394 , 07:00
روزهای آخر مجلس و تعیین چارچوب‌های نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای

حمایت از کودکان کار وظیقه چه کسانی است؟

12 اسفند 1394 , 20:19
حمایت از کودکان کار وظیقه چه کسانی است؟

قانون برنامه پنجم توسعه یک سال بیشتر اجرا می شود

16 اسفند 1394 , 19:13
قانون برنامه پنجم توسعه یک سال بیشتر اجرا می شود

قانون به طور آزمایشی پنج سال دیگر توانیابان (معلولان) را حمایت می کند

18 اسفند 1394 , 13:27
قانون به طور آزمایشی پنج سال دیگر توانیابان (معلولان) را حمایت می کند

مجلس تصویب کرد: قانون برنامه پنجم توسعه کماکان معتبر است

18 اسفند 1394 , 13:23
مجلس تصویب کرد: قانون برنامه پنجم توسعه کماکان معتبر است

نرخ تورم باید تعیین کننده افزایش جرایم رانندگی باشد

19 اسفند 1394 , 13:51
نرخ تورم باید تعیین کننده افزایش جرایم رانندگی باشد

خرید قسطی سربازی درسال جدید

19 اسفند 1394 , 14:01
خرید قسطی سربازی درسال جدید

تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه توسط هیئت دولت، راهکاری برای تسریع در انجام امور

19 اسفند 1394 , 17:57
تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه توسط هیئت دولت، راهکاری برای تسریع در انجام امور

تعدد دفترچه های بیمه،منابع مربوط به حوزه سلامت را هدر می دهد.

22 اسفند 1394 , 13:36
تعدد دفترچه های بیمه،منابع مربوط به حوزه سلامت را هدر می دهد.

در وضعیت بحران بیکاری،به کارگیری بازنشستگان ممنوع است

24 اسفند 1394 , 10:20
در وضعیت بحران بیکاری،به کارگیری بازنشستگان ممنوع است