رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

18 مهر 1395 , 16:00
هفته نامه «یالثارات» مجرم شناخته نشد

هفته نامه «یالثارات» مجرم شناخته نشد

دادگاه مطبوعات با اکثریت آراء هفته نامه صدا را به دلیل نشر مطالف خلاف واقع مجرم و در همین خصوص هفته نامه «یالثارات» را به عنوان مجرم معرفی نکرد.

داتیکان: کساییان در خصوص پرونده هفته نامه «یالثارات» گفت: این هفته نامه در مورد اتهام توهین به اشخاص و مسئولان، توهین به معاون رئیس جمهور در امور زنان و نشر مطالب خلاف واقع و پخش شایعات با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

 به گزارش داتیکان به نقل از میزان، علی اکبر کساییان سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در رابطه با جلسه امروز دادگاه مطبوعات و رسیدگی به پرونده هفته نامه «یالثارات» اظهار کرد: این هفته نامه در مورد اتهام توهین به رئیس جمهور با اکثریت مجرم شناخته شد.
وی افزود: همچنین هفته نامه یالثارات در مورد اتهام توهین به اشخاص و مسئولان، توهین به معاون رئیس جمهور در امور زنان و نشر مطالب خلاف واقع و پخش شایعات با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.
کساییان تصریح کرد: ضمنا هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.
وی همچنین از رسیدگی به پرونده هفته نامه صدا در این جلسه خبر داد و گفت: این نشریه در مورد اتهام توهین به رئیس جمهور به اتفاق آرا مجرم شناخته شد.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات افزود: هفته نامه صدا در رابطه با نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.
وی تصریح کرد: ضمنا هیات منصفه مطبوعات استان تهران به اتفاق آرا متهم را مستق تخفیف ندانست.
دادگاه مطبوعات امروز در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

 

  • منبع : www.mizanonline.ir
  • بازدید : 396
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32