رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

26 دی 1395 , 14:31
مدیر مسئول روزنامه

مدیر مسئول روزنامه "شرق " مجرم شناخته شد

دبیر هیأت منصفه مطبوعات استان تهران گفت: مدیران مسئول روزنامه های"شرق" و "شروع" مجرم اما مستحق تخفیف شناخته شدند

داتیکان: علی اکبرکسائیان با اعلام این خبر افزود : دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه "شرق" به اتهام " نشر مطالب خلاف واقع و افترا" صبح امروز در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان به ریاست قاضی محمدی کشکولی با حضور اعضای هیأت منصفه مطبوعات استان تهران و نماینده مدعی العموم در دادگاه مطبوعات برگزار شد.

کسائیان به خبرنگار صدا و سیما گفت : با ختم رسیدگی به این پرونده اعضای هیأت منصفه مطبوعات استان تهران وارد شور شدند و متهم پرونده را درخصوص اتهام" نشر مطالب خلاف واقع " با اکثریت آرا مجرم تشخیص دادند.

دبیر هیأت منصفه مطبوعات استان تهران افزود: اعضای این هیئت در ادامه،مدیر مسئول این روزنامه را درخصوص اتهام " افترا " با اکثریت آرا مجرم نشناختند .

وی گفت: ضمناً اعضای هیأت منصفه مطبوعات با اکثریت آرا ، متهم پرونده را مستحق تخفیف دانستند.

کسائیان افزود: در ادامه جلسه دادگاه به اتهامات مدیرمسئول روزنامه "شروع" رسیدگی شد که با ختم رسیدگی به این پرونده اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران وارد شور شدند و متهم پرونده را درخصوص "نشر مطالب خلاف واقع" مجرم دانستند و درخصوص اتهام افترا مجرم تشخیص ندادند.

وی گفت: ضمناً اعضای هیأت منصفه مطبوعات استان تهران متهم پرونده را با اکثریت آراء مستحق تخفیف دانستند.

مدیر سایت صراط نیوز مجرم  شناخته شد

دبیر هیات منصفه مطبوعات استان تهران گفت: مدیر مسئول سایت صراط نیوز  با اکثریت آرا مجرم شناخته شد .

علی اکبر کسائیان  افزود: دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده مدیر سایت "صراط نیوز" صبح امروز در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد  .

وی گفت: با ختم رسیدگی به این پرونده اعضای هیات منصفه مطبوعات استان تهران وارد شور شدند و متهم پرونده را  در خصوص دو اتهام "انتشار مطالب محرمانه" (محرمانه مترو) و "نشر مطالب خلاف واقع" در هر دو اتهام با اکثریت آرا  مجرم  تشخیص دادند.

دبیر هیات منصفه مطبوعات استان تهران افزود: اعضای این هیات در ادامه در خصوص اتهام "توهین و افترا" وارد شور شدند و مدیر این سایت را با اکثریت آرا  مجرم  نشناختند .

وی گفت : ضمنا اعضای این هیات با اکثریت آرا متهم پرونده را مستحق تخفیف ندانستند.

کسائیان افزود: در ادامه جلسه دادگاه به اتهامات مدیر مسئول سایت خبری "شهدای ایران" رسیدگی شد که با ختم رسیدگی به این پرونده اعضای هیات منصفه وارد شور شدند و متهم پرونده را در خصوص"اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر"  با اکثریت آرا مجرم تشخیص ندادند.

دادگاه رسیدگی به پرونده مدیر مسئول سایت صراط نیوز به صورت غیابی با حضور شاکیان پرونده برگزار شد ، با وجود اینکه احضاریه به وی ابلاغ شده بود.

  • منبع : www.iribnews.ir/
  • بازدید : 555
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32