رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

28 فروردین 1397 , 11:58
خبرگزاری ایلنا مجرم شناخته شد

خبرگزاری ایلنا مجرم شناخته شد

مدیرعامل خبرگزاری ایلنا به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آراء مجرم شناخته شد 

داتیکان: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات به پرونده خبرگزاری های ایلنا، سایت بسیج و ایرنا رسیدگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر،در جلسه امروز دادگاه مطبوعات به  پرونده پایگاه خبری پرسش، خبرگزاری ایلنا و خبرگزاری بسیج در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی رسیدگی شد.

در پرونده خبرگزاری کار ایران(ایلنا)،  مدیرعامل این خبرگزاری به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و با شکایت شاکی خصوصی نیز با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

در پرونده پایگاه خبری پرسش نیز این پایگاه خبری به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته شد و در بابت اتهام توهین مجرم شناخته نشد.

 پرونده خبرگزاری بسیج به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت مجرم شناخته نشد.

  • منبع : https://www.mehrnews.com
  • بازدید : 338
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32