تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

12 خرداد 1397 , 10:20
کتاب قوانین و مقررات کیفری- قضایی کاربردی

کتاب قوانین و مقررات کیفری- قضایی کاربردی

تدوین: اداره پژوهش و اطلاع رسانی آموزش دادگستری کل استان تهران

داتیکان: کتاب قوانین و مقررات کیفری- قضایی کاربردی در ده دفتر توسط انتشارات جنگل چاپ گردید.

 

درباره کتاب :

این مجموعه در ده دفتر به ترتیب زیر تدوین شده است:

دفتر نخست: قوانین و مقررات مرتبط با آیین دادرسی کیفری

دفتر دوم: قانون مجازات اسلامی و قوانین و مقررات مرتبط

دفتر سوم: قوانین و مقررات مرتبط با مواد مخدر و قاچاق

دفتر چهارم: قوانین و مقررات مرتبط با امور پولی

دفتر پنجم: قوانین و مقررات مرتبط با جرایم رانندگی

دفتر ششم: قوانین و مقررات مرتبط با هواپیمایی

دفتر هفتم: قوانین و مقررات مرتبط با ورود و اقامت غیر مجاز

دفتر هشتم: قوانین و مقررات مرتبط با امور پزشکی و بهداشتی

دفتر نهم: قوانین و مقررات مرتبط با محیط زیست

دفتردهم: قوانین و مقررات مرتبط با مطبوعات، وسایل ارتباطی و مالکیت

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 263
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32