22 خرداد 1397
کتاب بررسی ماهیت قراردادهای پیمان و پیمانکاری EPC

کتاب بررسی ماهیت قراردادهای پیمان و پیمانکاری EPC

انتشارات جنگل منتشر کرد .

داتیکان : کتاب بررسی ماهیت قراردادهای پیمان و پیمانکاری EPC به تالیف رسول حمیدپور رازیان، محمد نوری توسط انتشارات جنگل چاپ گردید .

کتاب مشتمل بر :

مفهوم، ماهیت و انواع قراردادهای پیمانکاری

ویژگیها، معایب و مزایای قراردادهای EPC و مشکلات اجرایی آن

ماهیت و شرایط قراردادهای پیمانکاری EPC و تعهدات پیمانکار در مقایسه با قواعد عمومی قراردادها

  • منبع :
  • بازدید : 199
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32