تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

16 تیر 1397 , 10:03
کتاب جرم‌شناسی فراملی

کتاب جرم‌شناسی فراملی

به ترجمه گروهی از پژوهشگران علوم جنایی منتشر شد .

 

داتیکان : کتاب جرم شناسی فرا ملی به نویسندگی آلت سمولرز رولف هاومن ، در ایران به کوشش حمیدرضا نیکوکار و به ترجمه گروهی از پژوهشگران علوم جنایی توسط انتشارات میزان چاپ گردید .

 

گزیده ای از دیباچه کتاب به قلم جناب دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی:

جرم­ شناسی به عنوان يکی از رشته های علوم مرکب، که از برآيند و ترکيب شاخه‌های گوناگون علوم انسانی و تجربی پدید آمده است، مهم­ترین موضوع مطالعاتی خود، يعنی جرم را، از حقوق کيفری گرفته است. جرم، طبقه بندی و عناصرِ تشکيل­ دهنده، خصوصيات حقوقی مرتکب و بزه ­ديده، آيين و نهادهای رسيدگي به آن در حقوق کيفری تعريف و تعيين می شود؛ جرم­ شناسی با توسل به روش­ های تجربی، به چرایی، چگونگی و علل ارتکاب جرايم، آن­گونه که در قوانين کيفری داخلی تعريف و احصاء شده است، می پردازد. بنابراين، شگفت­ آور نيست که جرم­ شناسان، نخست مطالعه علت ­شناسی جرايمی را در دستور پژوهش و مطالعه قرار دادند که سياهه و اصول حاکم بر آن­ها در حقوق کيفری کشورهای متبوع خود پيش­بينی شده است. جرم­ شناسان در اين چارچوب، بزهکاری خشونت ­آميز، جرايم تزويرآمیز، جرایم سایبری وجرايم اشخاص حقوقی را از آن جهت که جزو تابعان حقوق کيفری محسوب شدند، بررسی می کنند.

 

نسل ­زدایی، جنايات عليه بشريت، جنایات جنگی و تجاوز، که نماد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين­ المللی محسوب می‌شوند، ابتدا در حقوق بين­ المللی کيفری نوپا ـ نسبت به حقوق کيفری ملی ـ ظهور پیدا کردند و برای نخستین­ بار در اسناد بين‌المللی، مانند کنوانسيون­ های چهارگانه ژنو (1949) و کنوانسيون پيش­گيری و مجازات ژنوسايد (1948) جرم­ انگاری شدند.

بدین ­ترتیب، جرم­ شناسان، در مقام مقايسه با مطالعه جرايم داخلی، با تأخير به بررسی علت­ شناسی، مرتکبان و قربانيان جنایات بين­ المللی و روش­ های پيش‌گيری از آن­ها پرداخته­ اند. به عنوان دلايل ديگر اين تاخيرِ مطالعاتی، می توان به رقم سياه اين جرايم، ناشی از ملاحظات سياسی و نيز به علت جايگاه سياسی مرتکبان آن­ها، که نوعاً رهبران، دولت مردان، صاحبان قدرت و کارگزاران دولتی هستند، از يک سو و به اکراه قربانيان اين جنايت ­ها و بازماندگان آن­ها در گزارش‌دهی بزه ­ديدگی خود و افشاء هويت مرتکبان، به لحاظ تهديد بالقوه و بالفعل عليه خود و خانواده­ هايشان، يا بنابر ملاحظاتِ حيثيتی، قومی و فرهنگی، از سوی ديگر و سرانجام به نبود نمونه ­های مطالعاتی، يعنی عدم دسترسی به مرتکبان، بزه­ ديده­ گان و گواهان اين اعمالِ جنایی نيز اشاره کرد.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 163
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32