سوال حقوقی:

دیه

پارسال با موتور تصادف کردم. چند وقت در بیمارستان بستری بودم. پایم شکست و مدتی هم فیزوتراپی رفتم. راننده موتور مقصر بوده اما متوجه شدم به تازگی فوت کرده است. برای گرفتن دیه چه کاری باید انجام دهم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
افسانه  شادمان ( وکلای دادگستری ) دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
شما می‌توانید با طرح دعوا علیه وراث متوفی مبلغ دیه را از ماترک (ارثیه) فرد فوت شده دریافت نمایید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده