سوال حقوقی:

مجازات ولگردی چیست؟

سلام شخصی در محل ما ولگردی میکند میخواستم بدانم که آیا در قانون برای ولگرد مجازاتی وجود دارد و چگونه میتواتم از او شکایت کنم

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده