سوال حقوقی:

تصادف رانندگی که منجر به سقط جنین شود چقدر مجازات دارد؟

سلام شخصی با همسر من که در حال عبور از خیابان بوده تصادف کرده و منجر به سقط جنین همسرم شده میخواستم بدانم که مجازات این شخص چیست؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون تصادف رانندگی که منجر به سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده