سوال حقوقی:

رانندگی بدون گواهینامه چه حکمی دارد؟

سلام پسرم بدون گواهینامه رانندگی کرده و پلیس او را دستگیر کرده است میخواستم بدانم رانندگی بدون گواهینامه چه جریمه یا مجازاتی دارد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون

هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.