سوال حقوقی:

دادخواست ضرر و زیان در پرونده های کیفری را تا چه زمانی میتوان ارائه کرد؟

سلام من از شخصی به علت ضرب و جرح شکایت کردم میخواستم بدانم دادخواست ضرر و زیان را تا چه زمانی میتوانم ارائه دهم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون

زیان دیده میتواند تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند

باید به این نکته توجه داشت که مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده