سوال حقوقی:

ملاک پرداخت قیمت مال چه زمانی است؟

سلام میخواستم بدانم که اگر در حکم دادگاه پرداخت قیمت مال حکم شود قیمت چه زمانی ملاک است؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.

مشاهده
مشاهده