سوال حقوقی:

دسته چک تا چه مدت اعتبار دارد؟

سلام. تا چه مدت مي توانم از دسته چك استفاده كنم؟ بعد از آن در صورت استفاده از چک آیا قابل پیگیری است؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

همچنين حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آن‌ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

مشاهده
مشاهده