سوال حقوقی:

آیا در دوران عقد می توان الزام به تمکین گرفت؟

آقایی 27 ساله هستم و 8 ماه است که عقد کردیم، همسرم و خانواده ایشان می خواهند تا پایان دوران تحصیل همسرم عقد بمانیم. آیا می توانم الزام به تمکین همسرم را از دادگاه بگیرم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

سلام و احترام. با وجود عدم رضایت همسرتان ایشان می توانند از حق حبس استفاده کنند و شما ملزم به پرداخت مهریه می شوید.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده