سوال حقوقی:

زمان تحت نظر بودن متهم چقدر است؟

سلام میخواستم بدانم اگر شخصی برای تکمیل تحقیقات بازداشت شود تا چه زمان می توان او را در بازداشت نگه داشت؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون چنانچه در جرایم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاد تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند در هر حال ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

مشاهده
مشاهده