سوال حقوقی:

آیا شهادت شاهد باید در محضر دادگاه باشد؟

سلام میخواستم بدانم که اقرار یا شهادت باید در محضر قاضی باشد یا پلیس نیز میتواند شهادت یا اقرار بگیرد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹

در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت شاهد بر شاهد مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده