سوال حقوقی:

آیا وکیل میتواند به جای موکل شوگند ادا کند؟

سلام میخواستم بدانم در پرونده ای که در دادگاه دارم و نیاز به سوگند موکل دارد آیا وکیل میتواند از طرف موکل در پرونده من که نیاز به ادای سوگند دارد سوگند یاد کند

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون یاد کردن سوگند قابل توکیل نیست و وکیل تنها میتواند تقاضای سوگند را در صورتی که در وکالتنامه اش تصریح شده باشد را تقاضا کند