سوال حقوقی:

اگر محل اقامت متهم را ندانم آیا میتوانم شکایت کنم؟

سلام اگر بخواهم از کسی شکایت کنم اما آدرس محل اقامت او را ندانم باید چه کاری انجام دهم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون هرگاه محل اقامت متهم معلوم نباشد و به طریق دیگری نیز ابلاغ احضاریه مقدور نباشد وقت رسیدگی تعیین میشود و  مفاد احضاریه یک توبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار ملی یا محلی آگهی میشود

مشاهده
مشاهده
مشاهده