سوال حقوقی:

در ابلاغ احضاریه بوسیله روزنامه تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی چقدر باید باشد

سلام میخواستم بدانم

در ابلاغ احضاریه بوسیله روزنامه تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی چقدر باید باشد

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون در ابلاغ اخضاریه بوسیله روزنامه کثیر الانتشار تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده