سوال حقوقی:

آیا وارثی که خود نیز فوت کند به او ارث میرسد؟

سلام شخصی فوت شده و چند فرزند داشته یکی از فررندان ذکور او نیز بعد از او فوت شده که دو فرزند دختر و پسر دارد آیا در هنگام تقسیم ارثیه و انحصار وراثت ، به نوه های مرحوم ، ارث تعلق می گیرد ؟ میزان آن چقدره؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹

بله به دلیل اینکه فرزند آن مرحوم بعد از فوت کردند به نوه های آن مرحوم هم ارث تعلق میگیرد

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده